Geen doorbraak in Gatt-onderhandelingen na topoverleg EG-VS

WASHINGTON, 23 APRIL. De Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten hebben gisteren tijdens topoverleg “nieuwe ideeën” uitgewisseld, maar geen doorbraak bereikt in de vastgelopen "Uruguay-ronde' over liberalisering van de wereldhandel.

De onderhandelingen in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) waren het belangrijkst onderwerp bij de halfjaarlijkse top. Voorzitter Delors van de Europese Commissie werd tijdens zijn gesprek van tweeëneenhalf uur met president Bush vergezeld door de Portugese premier Cavaco Silva (fungerend EG-voorzitter) en commissaris Andriessen (buitenlandse betrekkingen).

Volgens president Bush hebben beide zijden opnieuw toegezegd naar snelle oplossing te zullen streven. “Er zijn serieuze discussies geweest en het proces gaat door. We zijn er absoluut van overtuigd dat de EG-leiders een snelle overeenkomst wensen, en ik hoop dat zij weten dat ik ook een spoedige afronding wil”, zei hij. Bush onderstreepte dat de presidentsverkiezingen in de herfst geen hinderpaal vormen om de zes jaar geleden gestarte Uruguay-ronde met succes af te ronden.

Commissievoorzitter Delors zei op een persconferentie dat is afgesproken geen bijzonderheden over de nieuwe voorstellen naar buiten te brengen om de kans op succes te vergroten. Volgens Delors gaat het om “bescheiden” initiatieven op het gebied van de vermindering van landbouwsubsidies, die door beide partijen op technisch niveau zullen worden bestudeerd. De GATT-onderhandelingen zitten door het conflict tussen de VS en de EG over het Europese landbouwbeleid al geruime tijd muurvast. De voorzitter van de Europese Commissie benadrukte dat beide partijen concessies moeten doen.

Delors gaf aan dat hij graag voor eind juni een oplossing ziet. Als dat niet lukt, ligt het voor de hand dat de regeringsleiders en staatshoofden van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7) zich op hun topconferentie in juli te München met het onderwerp zullen bezighouden. De Duitse bondskanselier Kohl, fungerend voorzitter van de G-7, heeft meermalen laten weten dat hij het liefst voor die tijd de zaak ziet opgelost. Kohl sprak tijdens een recent bezoek aan Washington uitvoerig met Bush over de GATT. (Reuter, AP, AFP, UPI)