EG controleert import van aluminium uit GOS; Nog geen beperkende maatregelen

BRUSSEL, 23 APRIL Vanaf volgende week gaat de Europese Commissie de groeiende import van aluminium uit het Gemenebest van Onafhankelijke Staten controleren. Het gaat om een zogeheten "surveillance'-systeem en nog niet om een importbeperkende maatregel. De Commissie geeft de GOS-landen echter wel een politiek signaal. De controle maatregel wordt algemeen gezien als de voorbode van beschermende maatregelen voor de Europese aluminium-industrie.

De import van aluminium uit de voormalige Sojvet-Unie naar landen binnen de Gemeenschap is gestegen van 10.734 ton in 1988 naar 122.957 ton in 1991. Vergeleken met de totale behoefte van vier miljoen ton per jaar in de Gemeenschap lijken de bijna 123 duizend ton uit het GOS daarbij nog weinig bedreigend. De Europese aluminiumindustrie maakt zich desalniettemin grote zorgen. De voorraden zijn zeer groot (1,75 miljoen ton in 1991), de produktie is teruggelopen en de producenten lijden al enige tijd verliezen. Volgens de Commissie wordt de modernisering van de Europese staalindustrie op dit moment bedreigd, doordat er onvoldoende geïnvesteerd kan worden. Tegelijkertijd loopt de vraag naar aluminium en staal in de voormalige Oostbloklanden door de zware economische crisis terug, zodat de behoefte om te exporteren groeit. De Commissie wijst erop dat dankzij bestaande akkoorden met de GOS-landen er zich bovendien 400.000 ton import-aluminium in douane-entrêpots op het grondgebied van de Gemeenschap bevindt. Alles in aanmerking genomen vreest de Commissie voor een sterk groeiende import van aluminium uit voormalige Oostblok landen en daarmee “een zwaar nadeel voor de betreffende producenten binnen de Gemeenschap”. Het "surveillance'-systeem stelt de Commissie in staat om precies de toestroom van aluminium te volgen en op basis daarvan later eventueel beperkende maatregelen te kunnen nemen.

Lidstaten die aluminium importeren uit de voormalige Sovjet-Unie dienen voortaan bij iedere zending een apart document aan Brussel voor te leggen. De controle vindt achteraf plaats. Voor de tiende van iedere maand moet de Commissie de opgaven van de lidstaten binnen hebben. Het surveillance-toezicht zal voorlopig gelden tot eind dit jaar.

Europese aluminiumproducenten, waaronder Hoogovens in IJmuiden, hebben al enkele malen om maatregelen van Brussle gevraagd.