Een carrousel van liefde en ontrouw

Love at Large. Regie: Alan Rudolph. Met: Tom Berenger, Elizabeth Perkins, Anne Archer, Kate Capshaw. Uitgebracht op video door Columbia Tri-Star Home Video.

Privé-detectives, zo weten we uit de talloze aan dit beroep gewijde films, leiden een marginaal bestaan en opereren in principe alleen. Hun bindingen bestaan doorgaans slechts uit herinneringen aan een verloren liefde, de loyaliteit van een heimelijk smachtende secretaresse of de verleiding door een fatale vrouw, die aan het begin van de film een vage opdracht verstrekt.

In Love at Large, een romantische thriller van Alan Rudolph uit 1990, zijn de op zichzelf genomen herkenbare conventies van het "private eye'-genre geperverteerd. Harry Dobbs (Tom Berenger) is net verwikkeld in een echtelijke ruzie, als een cliënte hem benadert met een opdracht. De "mystery woman' (Anne Archer, veel beter als verleidster dan als de bedrogen echtgenote in Fatal Attraction) zou graag haar van ontrouw verdachte minnaar een tijdje geschaduwd zien worden. Berenger vervult die opdracht zo onhandig dat hij de verkeerde man naar de andere kant van het land volgt. Dat slachtoffer blijkt echter een minstens zo interessante prooi, een bigamist met twee gezinnen. Bovendien heeft de speurder niet in de gaten dat hij op zijn beurt achtervolgd wordt door een andere privé-detective (Elizabeth Perkins), die gehuurd is door Berengers jaloerse echtgenote om uit te zoeken of deze wel uitsluitend met zijn werk bezig is. Met andere woorden, het gaat in Love at Large maar om één soort slechtheid: niet de gebruikelijke hebzucht, machtshonger en corruptie, maar liefde en ontrouw tout court. Rudolph speelt een voyeuristisch spel met personages die slechts gepassioneerd raken door de behoefte aan overspelig verraad. Het kan dan ook niet uitblijven dat zelfs beide privé-detectives elkaar zachtjes tegenstribbelend in de armen vallen.

Het resultaat is een wonderlijke film met de structuur van een carrousel. Na twee minder geslaagde opdrachtfilms (Made in Heaven en The Moderns) schreef Rudolph weer eens zijn eigen scenario en keert hij volledig terug naar de thema's en de vorm van eerdere elegante stijloefeningen als Choose Me en vooral Trouble in Mind. De decors (regenachtige straten in een nachtelijke stad - Portland, Oregon - , lege pakhuizen, een in warme neonkleuren badende nachtclub als centrale lokatie) zijn even herkenbaar als de jazzy ballades, ingebed in een muzikale score van Mark Isham, en de teder langs gezichten, lichamen en rijk van kunstwerken voorziene interieurs glijdende cameravoering. De logica is ondergeschikt aan de emoties, zodat een gezongen intermezzo, een gedroomde dialoog of een passerende hersenschim geen enkele verbazing wekken.

Het bizarre idioom van Love at Large, waarin verliefdheid het belangrijkste, om niet te zeggen het enige herkenbare motief vormt, levert minder problemen op dan Rudolphs gebrek aan charme als scenarist. Krampachtig wordt het verhaaltje niet alleen door een emotionele motor voortbewogen, maar ook door een behoefte de puzzelstukjes in elkaar te laten passen. Aan het slot van de film blijkt elke gebeurtenis en elk personage te kloppen, ook al zijn er onderweg een paar mensen geruisloos uit de plot verdwenen. Het is jammer dat Rudolph zo veel energie verspilt aan die hoekige consistentie, alsof een "private eye' geen dwaalsporen zou mogen bewandelen. Soms schemert de constructie te sterk door, zodat de verleidingskunst, ongetwijfeld Rudolphs voornaamste démarche, er onder begint te lijden.

Het evenwicht is in Love at Large lang niet zo sterk als in Rudolphs beste werk. Sommige scènes balanceren op de rand van het absurde, alsof de regisseur bij David Lynch in de leer is geweest zonder diens wrede humor te hebben begrepen. Dat de toch al door grote financiële problemen geplaagde studio Orion Pictures met de nu niet bepaald op een doorsneeprodukt lijkende film in zijn maag zat, valt te billijken. Love at Large is zeker geen regelrechte mislukking, maar een curiosum voor fijnproevers, dat in Nederland mag proberen een publiek te vinden in de videotheek.

    • Hans Beerekamp