Dr. E. van Wolde (37) is met ingang van 1 ...

Dr. E. van Wolde (37) is met ingang van 1 augustus benoemd tot hoogleraar exegese van het Oude testament en Hebreeuws aan de theologische faculteit in Tiburg.

Van Wolde wordt de eerste vrouwelijke hoogleraar aan deze faculteit. Zij volgt prof. N.R.M. Poulssen op die sinds 1970 aan de faculteit verbonden is geweest en volgende maand met emeritaat gaat. Van Wolde is universitair hoofddocent voor exegese van het Oude Testament aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Zij promoveerde in 1989 cum laude aan deze universiteit op een proefschrift over de hoofdstukken 2 en 3 van het boek Genesis. Voor haar proefschrift verrichtte zij onderzoek bij de Italiaanse schrijver, filosoof en socioloog Umberto Eco aan de universiteit van Bologna, aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen en aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome.