Donors: hervormingen Kenia schieten tekort

NAIROBI, 23 APRIL. Westerse donors tonen zich weigerachtig besprekingen met Kenia te hervatten over financiële hulp. Ze zijn ontevreden over de tot nu toe doorgevoerde politieke en economische hervormingen. Dit zeggen Westerse bronnen in de Keniase hoofdstad Nairobi.

In december schortten Westerse donorlanden, het IMF en de Wereldbank uit ergernis over Kenia's rigide politieke en economische systeem voor een half jaar iedere financiële steun op. De Keniase president Daniel arap Moi gaf toe aan de druk en kondigde onmiddellijk het meerpartijenstelsel af. Maar de donors zijn nog niet tevreden. Volgens betrouwbare bronnen zal Kenia niet om een hervatting, volgende maand, van het donoroverleg vragen in de wetenschap dat de donors toch niet met geld over de brug komen.

De algemene opinie onder de donors is dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt in het politieke en economische hervormingsproces. Het afslanken van het overzware ambtenarenapparaat, de verkoop van verliesmakende staatsbedrijven en inperking van de teugelloze corruptie in het overheidsapparaat vormen de hoofdelementen in het Westerse eisenpakket. Een boze IMF-delegatie verliet in december Kenia zonder overeenstemming te hebben bereikt over nieuwe leningen. Na een recente missie komt het IMF in een strikt geheim rapport vermoedelijk met een iets gunstiger oordeel, maar het is nog steeds onvoldoende voor de donors.

Een minderheid van de donors stelt de eisen voor politieke hervormingen voorop. Zij willen de hulp pas hervatten na het houden van eerlijke en vrije verkiezingen, waarvoor Moi nog steeds geen datum heeft vastgesteld. Zij verwijten de regering de gewelddadige etnische conflicten in West-Kenia van de laatste maanden aan te wakkeren met als doel chaos te creëren zodat politiek pluralisme geen kans kan krijgen.

Kenia was tot voor kort de lieveling van het Westen in Afrika. Het voert sinds de onafhankelijkheid een anti-communistisch beleid en gooide zijn economie open voor buitenlandse investeerders. Met het heengaan van het communistische blok in de wereld, verflauwde de goede relatie en ging het Westen van Kenia steeds hardere voorwaarden stellen aan voortgaande financiële hulp.

    • Koert Lindijer