Bezorgdheid bij Anjerfondsen over kunst in de regio

DEN BOSCH, 23 APRIL. De Anjerfondsen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland doen een dringend beroep op minister D'Ancona van cultuur om de culturele voorzieningen in de regio te behouden.

Ze hebben de minister een brief gestuurd, waarin ze hun bezorgdheid kenbaar maken over het Advies Kunstenplan van de Raad voor de Kunst. De Anjerfondsen wijzen de minister erop dat beperking van de professionele kunstbeoefening ook een nadelige invloed zal hebben op de wisselwerking tussen vakmensen en amateurs.