Akkoord met de VS over aanpak drughandel

WASHINGTON, 23 APRIL. De Verenigde Staten en Nederland hebben een akkoord bereikt over ver gaande justitiële samenwerking bij de aanpak van de internationale drughandel.

Tijdens een bezoek aan Washington heeft een Nederlandse justitiedelegatie onder leiding van minister Hirsch Ballin met zijn Amerikaanse ambtgenoot, Barr, overeenstemming bereikt over een verdrag voor gezamenlijke inbeslagneming van criminele vermogens. Afgesproken is dat beide landen in principe ieder de helft krijgen van druggeld en goederen die via onderzoek van hun politiediensten in beslag worden genomen. Hirsch Ballin zegt met minister Kok (financiën) te willen afspreken dat het geld dat Nederland op deze wijze confisqueert gestort wordt in een speciaal fonds “om de algemene rechtshandhaving te financieren”.

Met de Amerikanen zijn ook afspraken gemaakt over verbetering van de informatie-uitwisseling op strafrechtelijk gebied. De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) zal samen met de Amerikaanse drugbestrijdingsorganisatie DEA een post openen in Suriname. Ook zal de CRI een agent stationeren in Washington.

Voor het Nederlandse onderzoek naar de drugmafia in Suriname, de Antillen en Aruba is volgens Hirsch Ballin “op regeringsniveau” besloten tot de instelling van een speciaal politieteam. In dit uit 35 personen bestaande "Suri-team', onder supervisie van de Haagse procureur-generaal, A. Heyder, werken agenten van verscheidene politiekorpsen en CRI-agenten samen. Ook de Amerikanen hebben voor dit onderzoek een coördinator benoemd die acties van in het bijzonder de DEA en het openbaar ministerie op elkaar moet afstemmen.

Nederland heeft beloofd zich in Europees verband sterk te maken voor richtlijnen die de handel in chemicaliën die voor de bereiding van cocaïne noodzakelijk zijn aan banden moeten leggen. “We constateren soms zo'n enorme hoeveelheid export van aceton naar Zuid-Amerika, dat het nauwelijks voorstelbaar is dat dit alleen bestemd is voor de fabricage van nagellak”, zegt Hirsch Ballin.

Pag.2: Justitiële samenwerking

Nog niet geheel duidelijk is of over het uiteindelijke doel van de justitiële samenwerking tussen de Verenigde Staten en Nederland, namelijk de berechting van verdachten, afspraken zijn gemaakt. Op de Criminal Division van het Amerikaanse ministerie van justitie laat men weten dit “een te gevoelig onderwerp te vinden om er publiekelijk mededelingen over te doen”.

Hirsch Ballin zegt dat beslissingen over vervolging van verdachten pas later aan de orde zullen komen. “Maar de nu bereikte afspraken impliceren uiteraard dat dit kan leiden tot concrete strafzaken tegen verdachten.”

Van Amerikaanse zijde is verheugd gereageerd op de plannen van Nederland om de juridische samenwerking met Suriname te herstellen. Nederland zal Suriname helpen bij de versterking van het strafrechtelijk apparaat. De uitwisseling van strafrechtelijke informatie zal volgens Hirsch Ballin binnenkort worden hervat. Als een soort overgangsfase zal per concreet geval worden bekeken of er dossiers aan de Surinaamse justitie kunnen worden overgedragen. Tegelijkertijd zal ook de mogelijkheid van het onderling uitleveren van verdachten tussen Suriname en Nederland worden hersteld.

    • Marcel Haenen