Winstval Parenco, somber perspectief

RENKUM, 22 APRIL. Kranten-papierfabrikant Parenco, volledig eigendom van het Duitse papierconcern Haindl, zag zijn netto winst over 1991 met 34 procent dalen. Het nettoresultaat bedroeg 32,2 miljoen gulden tegen 48,7 miljoen in het jaar ervoor. Dit maakte de onderneming vanochtend bekend.

Voor 1992 verwacht Parenco bepaald geen verbetering. De papierfabrikant voorziet een “belangrijke daling van de financiële resultaten als gevolg van de medio 1991 merkbaar geworden structurele onevenwichtigheden in de vraag- en aanbodverhoudingen”. Dat houdt volgens Parenco enerzijds verband met een dalend verbruik op de meeste afzetmarkten en anderzijds met capaciteitsuitbreidingen in zowel Noord-Amerika als West-Europa. Ook verwacht Parenco dat de kostenpositie in de komende jaren “in sterke mate negatief kan worden beïnvloed door de heffingen op het verbruik van energie en grondwater.”

Parenco had al voorzien dat het resultaat over '91 lager zou uitvallen door de toeneming van de belastingdruk. De uit het begin van de jaren tachtig stammende compensabele verliezen waren in 1990 volledig verwerkt. Daardoor moet de Renkumse onderneming over 1991 16,1 miljoen gulden belasting betalen tegen 10,3 miljoen gulden in 1990.

Verrassender voor Parenco was de sterke daling van het bedrijfsresultaat van 86,4 miljoen naar 75 miljoen gulden, een achteruitgang met 13 procent. Eerder voorspelde de fabrikant slechts een lichte daling van het bedrijfsresultaat. Vooral de achteruitgang van de gemiddelde opbrengstprijzen en de stijging van de vaste kosten zijn hieraan debet, aldus Parenco. De kasstroom bedroeg vorig jaar 106,9 miljoen tegen 125,8 miljoen gulden in '90.

De daling van de gemiddelde opbrengstprijzen en de stijging van de vaste kosten deed het positieve effect van het hogere produktie- en verkoopvolume teniet. Parenco zette in 1991 10.000 ton meer om en kwam uit op een totale afzet van 375.000 ton. De netto omzet steeg licht van 433,4 miljoen tot 439,1 miljoen gulden.

Parenco investeerde vorig jaar fors meer dan in 1990. Het investeringsbedrag kwam op 88,2 miljoen tegen 36,1 miljoen gulden in het voorafgaande jaar. Net als in 1990 ging het voornamelijk om twee grote projecten, een vierde ontinktingslijn voor oudpapier (in november 1991 in produktie genomen) en de bouw van een nieuwe “afgassenketel” (in gebruik sinds oktober 1991).