Winst De Boer blijft onder druk staan

De winst van De Boer Winkelbedrijven (supermarkten, slijterijen, drogisterijen) uit Assen zal dit jaar lager zijn dan over 1991.

Vorig jaar daalde de winst al van 27,5 miljoen tot 26,2 miljoen gulden. Gezien de onzekere ontwikkeling van de consumentenbestedingen en de sterke stijging van de loonkosten dient voor geheel 1992 met een geringe daling van het resultaat rekening te worden gehouden, staat in het jaarverslag over 1991.

In de eerste helft van het lopende boekjaar jaar zal de winst lager uitvallen dan de 13,17 miljoen die in de eerste zes maanden van 1991 werd verdiend, zo is de verwachting. De Boer is van plan dit jaar 45 miljoen gulden te investeren. Vorig jaar was dat 35,2 miljoen gulden. De Boer zal medio dit jaar 111 supermarkten, 138 drogisterijen en 64 slijterijen omvatten.