Werkloosheid in Polen licht gedaald, prijzen gestegen

WARSCHAU, 22 APRIL. De economie van Polen lijkt het ergste achter de rug te hebben. Het Poolse bureau voor de statistiek maakte gisteren bekend dat de industriële produktie is toegenomen, de werkloosheid is gedaald en dat het tekort op de begroting kleiner is uitgevallen dan was verwacht.

Eind maart was de industriële produktie 2,5 procent groter dan eind februari. In vergelijking met eind december werd er eind vorige maand tien procent meer geproduceerd. Niettemin ligt het peil nog altijd 13,9 procent onder dat van eind maart 1990.

Het aantal werklozen daalde van februari op maart van ruim 2,26 miljoen tot bijna 2,24 miljoen. De werkloosheid verminderde met 0,3 procent tot 12,2, procent van de beroepsbevolking. Het tekort op de begroting over de eerste drie maanden was 41 procent kleiner dan geraamd. Dat is vooral een gevolg van bezuinigingen.

Het Poolse bureau voor de statistiek maakte gisteren tevens bekend dat de consumentenprijzen in maart 2 procent zijn gestegen ten opzichte van de maand ervoor. In de twaalf maanden tot en met maart bedroeg de stijging 38,1 procent tegen 40,1 procent in de twaalf maanden tot en met februari. (Reuter)