Transportconcern waagt zich niet aan prognoses; Opmerkelijk winstherstel Nedlloyd

ROTTERDAM, 22 APRIL. Koninklijke Nedlloyd Groep heeft vorig jaar een netto winst van 145 miljoen gulden behaald. In 1990 leed het Rotterdamse transportconcern nog een verlies van 145 miljoen gulden. Nedlloyd keert net als vorig jaar geen dividend uit aan de aandeelhouders.

De raad van bestuur van Nedlloyd wil voor dit jaar geen prognose uitspreken gezien “de vele onzekere externe factoren”. Per aandeel verdiende het concern het afgelopen jaar 7,46 gulden, terwijl het in 1990 nog een vrijwel gelijk bedrag (7,71 gulden) per aandeel verloor. De omzet over 1991 steeg nauwelijks in vergelijking met vorig jaar en bedroeg 6.747 miljoen gulden (1990: 6.710 mljoen).

Bestuursvoorzitter H. Rootliep zei vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers dat Nedlloyd dit jaar geen dividend uitkeert, gezien de samenstelling van het bedrijfsresultaat. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen bedroeg vorig jaar 6 miljoen gulden tegen een verlies van 142 miljoen gulden in 1990. De boekwinsten op verkochte materiële vaste activa en op gedesinvesteerde financiële vaste activa zijn verwerkt in dit resultaat.

Nedlloyd verdiende 35 miljoen gulden op de verkoop van materiële vaste activa (onder andere schepen). Bovendien ontving Nedlloyd voor gedesinvesteerde financiële activa 76 miljoen gulden. Wanneer dit laatste bedrag van het resultaat uit het gewone bedrijfsuitoefening na belasting van 6 miljoen gulden wordt afgetrokken is sprake van een negatief resultaat van 70 miljoen gulden. Vorig jaar bedroeg het hiermee te vergelijken bedrag 233 miljoen gulden negatief, zodat er sprake is van een verbetering met zo'n 150 miljoen gulden.

Volgens Nedlloyd is deze verbetering het gevolg van kostenreducties. Een derde van deze reducties werd bereikt door het verdwijnen van circa 1.000 arbeidsplaatsen in het afgelopen jaar. De rest door minder capaciteit in te huren bij derden. Dit was mogelijk door de logistieke netwerken beter af te stemmen op de eigen capaciteit.

Het bedrijfsresultaat van de sector zeescheepvaart (o.a. containerlijnvaart) nam met ruim 120 miljoen gulden toe tot 44 miljoen gulden. De omzet bedroeg 2.490 miljoen gulden, circa 45 procent van de totale omzet. Het bedrijfsresultaat van de sector Europees transport en distributie (voorheen overig transport) was afgelopen jaar 8 miljoen gulden negatief. Nedlloyd verwacht dat deze sector pas in 1993 winst zal maken.