Tietz weg

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond en bondscoach Reinhardt Tietz hebben besloten na twee jaar uit elkaar te gaan.

Het dienstverband van de Duitser eindigt daarmee met ingang van 1 juli. Half mei, wanneer de projectgroep top- en wedstrijdsport de rapportage heeft afgerond, zal de KNGB zich beraden op de opvolging van Tietz.