Tachtig kunsthandelaren richten nieuwe vereniging op

ROTTERDAM, 22 APRIL. Meer dan tachtig kunsthandelaren hebben zich onlangs verenigd in de Nationale Vereniging voor de Kunsthandel (NVK).

De nieuwe vereniging, nu de grootste op dit gebied in Nederland, wil een platform zijn voor overleg met overheden, bestaande verenigingen en internationale branche-organisaties.

Omdat de Nederlandse kunsthandel zijn activiteiten steeds verder uitbreidt naar het buitenland, acht de NVK het zinvol kennis en ervaring uit te wisselen en gezamenlijke presentaties en acties te organiseren. Zowel handelaren in antiquiteiten als galeriehouders met een eigentijds kunstaanbod kunnen lid worden.

In overleg met andere verenigingen op dit terrein en met het veilingwezen wil men binnenkort een standpunt formuleren inzake de op handen zijnde EG-maatregel om de BTW-heffing op kunstwerken te verhogen naar 18,5 procent.

De NVK-bestuursleden zijn Jacob Stodel, voorzitter, Clemens van der Ven, vice-voorzitter, Evert Douwes, secretaris, Rob Voorhuis, penningmeester, en Jan Nieuwenhuizen Segaar. De vereniging is gevestigd op de Oude Dieze 17, 5211 KT Den Bosch, telefoon: 073-141965.