STW hervat onderstening technologisch onderzoek

UTRECHT, 22 APRIL. De Stichting voor Technische Wetenschappen (STW) heeft voorlopig weer voldoende middelen om technisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten te financieren. Een jaar geleden was er geen geld meer om nieuwe aanvragen te honoreren.

Dr. C. Le Pair, directeur van STW, zegt te hopen dat deze stop op de financiering van onderzoek in de techniek de laatste in de geschiedenis van zijn stichting is. Hij heeft nog steeds kritiek op de bewindslieden van Economische Zaken en Onderwijs en Wetenschappen, die telkens roepen dat de universiteiten te weinig aan technologie doen maar zelf onvoldoende geld uittrekken voor onderzoek op dit terrein.

In de begroting voor 1991 waren de extra middelen die de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), waarvan STW deel uitmaakt, in het vooruitzicht waren gesteld, op het laatste ogenblik geschrapt. Het gevolg was dat STW het met twee miljoen gulden minder moest doen dan waarop zij had gerekend.

STW streeft al geruime tijd naar een verruiming van haar jaarlijkse budget van 40 naar 70 miljoen gulden. Dit is volgens Le Pair noodzakelijk omdat op dit ogenblik teveel kwalitatief goede onderzoeksprojecten niet gehonoreerd kunnen worden.