Staking legt grote havens in Frankrijk plat

PARIJS, 22 april. De communistische vakbond van de Franse havenarbeiders heeft een algemene staking en bezetting van de Franse havens afgekondigd. Het conflict tussen de CGT en de regering over de hervorming van het statuut voor de havenarbeiders lijkt daarmee een nieuwe en beslissende fase in te gaan.

De havens van Marseille en Bordeaux lagen vanochtend volledig plat. Het is nog niet duidelijk of het stakingsparool van de CGT in andere havens eveneens massaal zal worden gevolgd. De CGT heeft sinds oktober, toen de regering de hervormingsplannen aankondigde, 26 stakingen gehouden, eerst van een dag en later van twee dagen, steeds tijdens het weekeinde. Als gevolg daarvan is het goederenvervoer in de belangrijkste Franse havens, Marseille en Le Havre, met circa 15 procent gedaald. De verliezen van de reders als gevolg van deze acties wordt op een miljard franc (ruim 300 miljoen gulden) geschat.

De socialistische regering wil het uit 1947 daterende nationale statuut voor de havenarbeiders afschaffen en vervangen door een nieuwe regeling, die onder andere voorziet in afspraken over arbeidsvoorwaarden op lokaal niveau. Het statuut, waarin een aantal belangrijke rechten voor de havenarbeiders is vastgelegd, is volgens regering en reders verouderd. De produktiviteit in de Franse havens is aanmerkelijk lager dan in Antwerpen of Rotterdam, mede als gevolg van de machtspositie van de CGT die zich steeds met succes tegen elke aanpassing heeft verzet. In de Franse havens werken 8.300 havenwerkers en volgens deskundigen is dat twee keer zo veel als nodig is.

De communistische vakbond eist dat de regering haar hervormingsplan intrekt. Evenals zijn voorganger in de regering-Cresson is de nieuwe staatssecretaris voor maritieme zaken, Charles Josselin, daartoe niet bereid en de regering besloot op 15 april de hervorming in een wetsontwerp aan het parlement voor te leggen. De CGT laat het nu aankomen op een beslissende krachtmeting. “Het optreden van de regering is niet te tolereren”, aldus CGT-secretaris-generaal Louis Viannet.

    • Jan Gerritsen