Rood Testhouse lijdt verlies

Rood Testhouse International (dienstverlening voor de elektronica-industrie) heeft vorig jaar een verlies geleden van vier ton mede doordat Rood een bedrag van 1,7 miljoen gulden als voorziening opzij heeft gezet.

Het ministerie van economische zaken vindt dat Rood dat bedrag moet restitueren op verleende subsidies in het kader van de Investerings Premie Regeling. Rood heeft daartegen bezwaar gemaakt. Het bedrijf heeft de publikatie van de cijfers over 1991 al eerder vertraagd omdat de claim van EZ van grote invloed is op de uitkomsten. Het bedrijfsresultaat is in 1991 gedaald van 1,9 tot 1,5 miljoen gulden. Rood boekte in 1990 een verlies als gevolg van buitengewone lasten van 9,4 miljoen gulden voor een reorganisatie. In de eerste helft van 1991 is een verlies van 1,5 miljoen geleden gulden. Rood verwacht weer winst voor 1992. De omzet nam vorig jaar toe van 42,7 tot 58,5 miljoen gulden.