Rapport premie ziektekosten moet aangepast

DEN HAAG, 22 APRIL. Het rapport van Berenschot en Moret Ernst & Young over de premie-ontwikkeling bij de particuliere ziektekostenverzekeraars is op een aantal punten onduidelijk en voor verschillende uitleg vatbaar. Daarom moet het onderzoeksbureau het rapport aanpassen.

Dat is de mening van de opdrachtgevers van het onderzoek, het ministerie van WVC en de organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars KLOZ. Het onderzoek naar de premie-ontwikkeling loopt nu extra vertraging op.

In de loop van volgende week zal een nieuwe versie van het onderzoeksrapport aan WVC en KLOZ worden verstrekt. Pas dan kan de Algemene Rekenkamer aan de slag om de gegevens van het onderzoeksteam te controleren. De Rekenkamer heeft daar ongeveer vier weken voor nodig.

WVC en KLOZ gaven het onderzoeksteam vorige week opdracht de zaak nog eens duidelijk op een rij te zetten. Het kreeg daarvoor twee weken de tijd. “De conclusies zullen wat pregnanter moeten worden geformuleerd”, aldus KLOZ-directeur O. Hehne. Tot nu toe lag er volgens hem een “niet-consistent en multi-interpretabel” onderzoeksrapport.

In januari besloten WVC en KLOZ een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de premie-ontwikkeling bij de particuliere ziektekostenverzekeraars. Aanleiding was het feit dat de meeste verzekeraars hun premies op 1 januari gelijk hielden in plaats van verlaagden. Volgens staatssecretaris Simons (volksgezondheid) was er volop ruimte bij de verzekeraars om de maatschappijpremies te verlagen. Dat was mogelijk, zo meende hij, doordat verzekeraars per 1 januari de kosten van geneesmiddelen niet meer uit eigen kas hoeven te vergoeden. Aanvankelijk sprak Simons van een mogelijke premie-verlaging van 15 procent, later zelfs 20 tot 30 procent. Van die laatste percentages heeft Simons intussen afstand genomen.

De meeste verzekeraars daarentegen zagen geen mogelijkheden om de premies te verlagen, omdat ze vorig jaar werden geconfronteerd met flinke kostenstijgingen in de gezondheidszorg. Het voordeel van het niet langer vergoeden van geneesmiddelen verviel daarmee. Berenschot en Moret, Ernst & Young werden vervolgens aan het werk gezet om een onafhankelijk rapport te produceren. De Tweede Kamer drong er destijds op aan dat het onderzoek binnen zes weken zou worden afgerond, inmiddels duurt het bijna drie maanden.

Premier Lubbers heeft herhaaldelijk gezegd dat het kabinet geen beslissingen neemt over de voortgang van de stelselwijziging ziektekostenverzekeringen (plan-Simons), zolang de resultaten van het onderzoek niet op tafel liggen.