Onrust bij NMB over voorkennisregels

AMSTERDAM, 22 APRIL. Bij honderden werknemers van NMB Postbank is grote onrust ontstaan over een regeling die handel met voorkennis op de effectenbeurs moet voorkomen. Overplaatsing of ontslag dreigt voor personeel dat vóór aanstaande vrijdag geen verklaring ondertekent. De verklaring houdt ondermeer in dat werknemers van NMB Postbank voortaan opgave doen van hun effectenportefeuille en alle transacties intern melden.

Dat blijkt uit een brief van de raad van bestuur van NMB Postbank, die de betrokken werknemers gisteren hebben ontvangen. De NMB Postbank loopt met deze "compliance'-regeling ver vooruit op een toekomstige modelcode voor het gehele bankwezen, die handel met voorkennis moet voorkomen. De andere grote banken (ABN Amro, Rabobank) stellen nog geen strengere eisen aan de effectentransacties van hun werknemers.

Uit interne correspondentie blijkt dat NMB Postbank de regeling zo snel mogelijk wil invoeren, aangezien “in het verleden de bank in opspraak is geraakt omdat (...) een medewerker (...) met voorkennis van bepaalde ontwikkelingen op de effectenmarkt gehandeld zou hebben”.

Volgens ingewijden slaat deze passage op het voortijdige vertrek in februari van drs. A.A. Soetekouw, lid van de raad van bestuur. De desavouering van Soetekouw werd in verband gebracht met de "Newtron-affaire'. Newtron werd vorig jaar naar de beurs gebracht door NMB Postbank tegen een koers van 10,50 gulden. Soetekouw bleek vóór die introductie onderhands tegen een aanzienlijk lagere koers aandelen Newtron te hebben gekregen. Soetekouw verdedigde zich door te zeggen dat hij zijn commissionair de vrije hand had gegeven om aandelen te kopen.

Pag.19: Bankpersoneel vreest verlies privacy

De regeling betreft ruim 400 mensen, werkzaam op de afdelingen effecten, juridische zaken en corporate clients (kredietverschaffing) van NMB Postbank. De betrokken werknemers moeten een complete opgave van hun effectenportefeuille verstrekken. Mutaties kunnen alleen geschieden met toestemming van een stafmedewerker. Bovendien moet de effectenportefeuille niet bij andere banken dan de NMB Postbank worden aangehouden.

Het betrokken personeel maakt ondermeer bezwaar tegen het feit dat de regeling fors ingrijpt in de privacy. Zo moet ook een opgave worden versterkt van de financiële handel en wandel van familieleden. Als gevolg van de regeling krijgt NMB Postbank bovendien volledig inzicht in de financiële positie van de werknemer.

Daarnaast moet voor elke effectentransactie toestemming worden gevraagd, waardoor uitvoering wordt vertraagd. “Hierdoor worden (...) transacties onmogelijk gemaakt, zonder dat hiertegenover van de de zijde van de bank enige tegemoetkoming wordt geboden”, zo stellen werknemers in een protestbrief aan de raad van bestuur. Tenslotte maken de betrokken werknemers bezwaar tegen het feit dat de regeling niet geldt voor personeel werkzaam in het kantorennet van NMB Postbank.

De vakbond voor bankpersoneel, de Unie BLHP, heeft de bezwaren van het personeel aan de raad van bestuur overgebracht, maar die bleek niet te vermurwen. De Unie BLHP heeft het personeel vervolgens laten weten dat “ieder voor zich” een regeling met de "compliance officer' moest treffen. Veel personeelsleden voelen zich nu in de steek gelaten door de vakbond, zo blijkt uit uitlatingen van betrokkenen.

Volgens ingewijden wil de NMB Postbank met de strenge interne regeling mogelijke kritiek van de Nederlandsche Bank in de kiem smoren. NMB-voorzitter W.E. Scherpenhuijsen Rom, aanstaand voorzitter van ING, liet vorige week nog weten dat ING voor zichzelf een rol ziet weggelegd als banque d'affaires. Hierbij oefent de bank via deelnames invloed uit op het bedrijfsleven. Scherpenhuijzen Rom reageerde daarmee op kritische uitlatingen van directeur A.H.E.M Wellink van de Nederlandsche Bank.

Het vooruitzicht dat de Nederlandsche Bank dan wel haar toezicht op de mogelijke belangenvermenging tussen beleggers en de kredietverleners van ING zou moeten versterken, vervult de bestuurders met afgrijzen. ING wil daarom een voorbeeld geven door de zelfregulering via de "compliance regeling' voortvarend toe te passen.

    • Paul Wessels