Onderzoek naar leven van ouderen

GRONINGEN, 22 APRIL. De faculteit Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen start binnenkort een onderzoek naar het lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren van 4000 zestig-plussers in het noorden.

Via het onderzoek wil men een beeld krijgen in hoeverre dit functioneren met het ouderworden verandert. Extra onderzoek vindt plaats onder een groep ouderen die de afgelopen drie jaar een ingrijpende gebeurtenis meemaakten, zoals een ziekte of sterfgeval. Het onderzoek duurt vijf jaar. Doel is om met de resultaten de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren via voorlichting en hulpverlening. De kosten van het onderzoek bedragen 4 miljoen.