OESO: Gatt-akkoord levert miljarden op

PARIJS/WASHINGTON, 22 APRIL. De wereldhandel in goederen en diensten zal de komende tien jaar met 195 miljard dollar per jaar toenemen, indien de "Uruguay-ronde' met succes wordt afgerond. Dit staat in een rapport van het Ontwikkelingscentrum van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), dat volgende maand wordt gepubliceerd. De OESO gaat in haar rapport uit van een verlaging van invoerrechten met dertig procent, waarover ook in het verband van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) wordt onderhandeld. De 24 bij de OESO aangesloten industrielanden zouden het meest profiteren. De ontwikkelingslanden als geheel hebben ook voordeel bij liberalisering van de wereldhanden. De Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara lijden een economisch verlies. De computermodellen van de OESO wijzen uit dat bij een daling van invoerrechten (met 30 procent) op graan de wereldmarktprijs omhoog gaat. Dat is nadelig voor graanimporterende landen, zoals die in Afrika. Het verlies van de graanimorterende landen kan worden opgevangen met zeven miljard dollar. Dat is nog geen twintig procent van de officiële ontwikkelingshulp, zo staat in het rapport. Meer dan 90 miljard dollar van de 195 miljard dollar aan additioneel inkomen zou naar de voormalige communistische en ontwikkelingslanden vloeien.

Een eerste versie van het OESO-stuk werd gisteren al vrijgegeven in verband met de besprekingen vandaag tussen de Amerikaanse president Bush, voorzitter Delors van de Europese Commissie en het Portugese EG-voorzitterschap. Het conflict tussen de VS en de EG over de Europese landbouwsubsidies blokkeert al lange tijd een doorbraak in de GATT-onderhandelingen. Bush zei gisteren dat de VS bereid is een compromis te sluiten, maar dan moet de andere partij dat ook willen.

Afgelopen week spraken hoge Amerikaanse en Europese functionarissen reeds met elkaar in Londen. Washington wil een vermindering van het volume van gesubsidieerde Europese landbouwexport. Brussel wenst dat de Amerikanen dan in ruil de uitvoer van graanvervangende veevoeders beperken, terwijl directe inkomenssteun aan de boeren moet worden geaccepteerd. Volgens de speciale Amerikaanse handelsvertegenwoordigster Carla Hills werd weinig vooruitgang geboekt. Een woordvoerder van de Europese Commissie toonde zich enigszins somber gestemd over de gesprekken in Washington. “We hebben geen duidelijke redenen voor optimisme.” (Reuter)