Meer geld voor technisch onderzoek

UTRECHT, 22 APRIL. De Stichting voor Technische Wetenschappen (STW) neemt weer nieuwe aanvragen voor technisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten in behandeling.

Daarmee komt een einde aan een honoreringsstop van een jaar. De STW ondersteunt projecten aan de Nederlandse universiteiten. Normaal wordt ongeveer 40 procent van de aanvragen gehonoreerd. STW streeft naar een verruiming van het huidige budget van 40 miljoen naar 70 miljoen gulden. Het afgelopen jaar was er onvoldoende geld.