Maatregelen van VS en EG; Westen wil druk op Servië nog vergroten

BRUSSEL, 22 APRIL. Het Westen wil de druk op Servië, dat in hoge mate verantwoordelijk wordt geacht voor de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina, opvoeren.

De VS en de EG zijn gisteren in Brussel overeengekomen gezamenlijke en gelijktijdige maatregelen tegen Servië te nemen als dat land “volhardt in zijn negatieve opstelling”.

Eerder is al gedreigd Servië uit de CVSE te zetten en diplomatieke betrekkingen te verbreken. Lord Carrington, de voorzitter van de vredesconferentie van de EG, zal zijn volgende reis naar het voormalige Joegoslavië vooral besteden aan pogingen, de Servische leiding ertoe te brengen zich te distantiëren van de oorlog in Bosnië. Carrington zei gisteren er niet aan te twijfelen dat de Serviërs en het door Servië gecontroleerde federale Joegoslavische leger in hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor de strijd in Bosnië, ook al zou “een deel” van de verantwoordelijkheid bij de Kroaten liggen.

Carrington reist morgen naar Belgrado, in gezelschap van de Portugese minister van buitenlandse zaken, João de Deus Pinheiro; Portugal is op het ogenblik EG-voorzitter. De Britse diplomaat zei de Servische president Milosevic te willen overhalen Bosnië-Herzegovina als onafhankelijke staat te erkennen.

Welke maatregelen de VS en de EG concreet tegen Servië willen nemen werd gisteren in Brussel niet duidelijk gemaakt. Die kwestie komt vandaag aan de orde in een gesprek tussen president Bush en de voorzitter van de Europese Commissie, Delors, in Washington. Naast verbreking van de diplomatieke betrekkingen en uitstoting uit de CVSE - een sanctie die nooit eerder is genomen - wordt gedacht aan een olie-embargo en andere economische sancties.

Oostenrijk liet gisteren weten te overwegen de diplomatieke betrekkingen met Servië te verbreken. Dat meldde gisteren minister van buitenlandse zaken Alois Mock. Oostenrijk heeft volgens Mock al een aantal economische sancties tegen Servië genomen. De Duitse minister van buitenlandse zaken Genscher praat vandaag in Bonn met zijn Servische ambtgenoot en zal hem tijdens dat gesprek wijzen op de mogelijkheid van zware sancties. (Reuter, AFP, AP)

Onze Haagse redactie voegt hieraan toe:

Voor de Nederlandse militairen in Sarajevo worden geen bijzondere maatregelen genomen. Het werk van de verbindingdeenheden speelt zich voornamelijk binnen af. Al eerder heeft minister Ter Beek in de Tweede Kamer gewezen op de "aanvaardbare gevaren' voor de missie in Bosnië en Kroatië, aldus een woordvoerder van Defensie. Op de eis van de Vereniging van Dienstplichtige Militiaren (VVDM) een gevarentoelage te verstrekken aan de militairen in Joegoslavië wil Defensie niet ingaan.