Kwartaalresultaat AOT helft lager

Het bruto handelsresultaat van AOT (Amsterdam Option Traders) heeft in het eerste kwartaal van 1992 drie miljoen bedragen tegen 7,1 miljoen gulden in dezelfde periode van 1991.

Na winstdeling van de effectenhandelaren en na belastingen bedroeg de netto winst 1,4 miljoen gulden (2,7 miljoen). Per aandeel daalde de winst van 82 naar 43 cent. Na de zeer tegenvallende resultaten in het laatste halfjaar van 1991 hebben alle activiteiten, met uitzondering van de Nederlandse optiemarkt, nu een positief resultaat opgeleverd.