Kloof tussen vakbonden op de NS-werkvloer zichtbaar

UTRECHT, 22 APRIL. Nog een beetje onwennig heeft hij zich vanmiddag in de servicebus van de Vervoersbond FNV laten registreren als staker. Voor het eerst, want vroeger was hij lid van de CNV-bond. Vroeger, dat was tot een week geleden. Maar de Vervoersbond CNV heeft hem in het conflict om de collectieve arbeidsovereenkomst met de NS danig in de steek gelaten.

M. Hermsen is samen met vijf andere collega's overgestapt naar de Vervoersbond FNV. “We hebben de CNV-bond weggestuurd met een advies. Maar hij komt terug met een akkoord waarin alles staat wat we niet willen. We zijn verkocht, door de CNV-bond in de maling genomen.”

De actie die de Vervoersbond FNV gisteren voor het hoofdgebouw van de NS organiseerde, is de laatste in een roerig conflict. Een nieuwe CAO kwam tot stand zonder instemming van deze bond. Groot struikelblok bleek het voorstel van de NS-directie, in een apart convenant, om een studie naar flexibelere werktijden voor het onderhoudspersoneel op te zetten. De FNV-bond gelooft stellig dat op deze manier “de deur wagenwijd wordt opengezet voor verslechtering van de arbeidsvoorwaarden”.

Terwijl buiten de stakers zich tegoed doen aan patat en ijs, tekenen binnen NS-directie en diverse vakbonden inmiddels de overeenkomst. In zijn toespraak voor de stakers hekelt FNV-onderhandelaar W. Korteweg vooral de categorale vakbond FSV en zijn voorzitter J. Kruse. “De FSV wil eerst trouwen en vervolgens scheiden. Ze tekent een overeenkomst met de NS-directie en vervolgens moet die directie weg. Ze richt haar pijlen op de NS om zo de aandacht af te leiden. Terwijl de FSV zelf verantwoordelijk is voor de woordbreuk met de FNV.”

Staker T. van Zelst knikt instemmend. Hij zat in de auto op weg naar het Centraal Station in Rotterdam toen hij over de radio hoorde dat de FNV weigerde het principe-akkoord te tekenen. “Ik baalde als een stekker. De vakbonden gingen eindelijk gezamenlijk een staking in. Ik dacht dat we nu de NS-directie op de knieën zouden krijgen.”

Op de werkvloer is de enorme kloof tussen FNV'ers en leden van de Vervoersbond CNV en FSV zichtbaar. Van Zelst: “We zijn heel afstandelijk. Er lopen zelfs CNV-leden die het bereikte akkoord durven te verdedigen. Dat soort mensen zie ik liever gaan dan komen.”

Ook Hermsen zegt dat bij zijn dienst Infrabeheer in Rotterdam de onderlinge verstandhouding danig is bekoeld. Zeker omdat de helft van zijn ploeg niet heeft meegestaakt. “Ze trokken rare gezichten toen ik zei dat ik vanmiddag weer ging staken.”

Alleen in Den Bosch zou nauwelijks sprake zijn van scheuren in het werknemersfront. J.A. Koenders, werkzaam bij de energievoorziening in Den Bosch, is daarvan overtuigd. “Ook leden van CNV en FSV zijn het niet eens met de gemaakte afspraken. Veel lopen over naar de Vervoersbond FNV. We zijn allemaal tegen het aparte convenant met afspraken over flexibele werktijden. Bij de volgende CAO-onderhandelingen komen we terug. We houden vol.”