Iets meer winst voor Westland/Utrecht

Westland/Utrecht Hypotheekbank (WUH), een bijna volledige dochter van verzekeraar Nationale-Nederlanden, onderdeel van het ING-concern waarvan de NMB Postbank eveneens deel uitmaakt, behaalde over 1991 een netto winst van 33,2 miljoen gulden tegen 32,2 miljoen gulden in het jaar er voor.

Ondanks de onzekere economische situatie gaat WUH uit van een “voortgaande resultaatverbetering” in 1992.

Het voorstel winstverdeling omvat een dotatie van 11,7 miljoen gulden aan de reserves en een dividenduitkering van 21,5 miljoen gulden aan Nationale-Nederlanden. Daarnaast ontvangt N-N een onveranderde uitkering van 10 miljoen gulden als vergoeding voor een eventueel bedrijfsrisico. N-N nam in 1982 vijftig procent van het aandelenkapitaal over nadat WUH in grote financiële problemen was gekomen door de onroerend-goedcrisis in het begin van de jaren tachtig. In 1986 werd N-N eigenaar van bijna alle aandelen.

Door de groei van de uitstaande kredieten kon, ondanks de gestegen algemene kosten, het brutoresultaat stijgen van 63,5 miljoen naar 66,4 miljoen gulden. WUH kon in 1991 voor 1,58 miljard gulden aan nieuwe kredieten uitgeven, een toename van 37 procent. De kredietportefeuille ging omhoog van 7,5 miljard naar 8,4 miljard. De toevoeging aan de Voorziening Algemene Bedrijfsrisico's (VAR) bleef onveranderd op 20 miljoen gulden.