Hoogovens wil verouderde walserij sluiten

IJMUIDEN, 22 APRIL. Hoogovens is van plan de verouderde Walserij West, een walserij voor kwartoplaat (dikke staalplaat voor gebruik in onder andere de scheepsbouw en de staalconstructie) tegen het eind van dit jaar te sluiten.

De onderneming verwacht dat gedwongen ontslagen kunnen worden voorkomen maar herplaatsing van het vrijkomende personeel (circa 300 mensen) zal volgens Hoogovens zeer aanzienlijke inspanningen vergen.

Het staalconcern wil zoveel mogelijk gebruik maken van de werkgelegenheidsovereenkomst in de lopende CAO's, maar er zullen aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarover volgt overleg met de vakbonden. Dit heeft Hoogovens gisteren meegedeeld.

De sluiting is mogelijk geworden doordat Hoogovens een soort ruilovereenkomst heeft gesloten met het Franse staalbedrijf Usinor/Sacilor. Hoogovens zal gedurende enkele jaren aanzienlijke hoeveelheden warmgewalste plaat op rollen aan de Fransen leveren, terwijl Usinor aan Hoogovens kwartoplaat zal leveren voor de Nederlandse markt. De jaarlijkse levering van warmgewalste rollen aan Usinor komt ongeveer overeen met de huidige jaarproduktie van Walserij West, circa 140.000 ton.

Hoogovens heeft de Europese Commissie geïnformeerd over de overeenkomst met de Fransen. Volgens het IJmuidense staalbedrijf is geen sprake van een kartelafspraak omdat het Franse kwartostaal op de Nederlandse markt wordt gebracht door Hoogovens Handel. “Het gaat om een normale commerciële overeenkomst die niet mededingingsbeperkend is”, aldus een woordvoerder.

Walserij West is een van oudste walserijen in Europa. Zij dateert van vlak na de oorlog (1947) en heeft volgens Hoogovens in vergelijking met de concurrentie beperkte mogelijkheden ten aanzien van afmetingen en kwaliteiten. In de praktijk betekent dit dat een toenemend deel van de kwartomarkt (scheepsbouw en constructie) buiten de mogelijkheden van de walserij valt. Met nieuwbouw of modernisering zouden investeringen van meer dan een miljard gulden zijn gemoeid. Volgens een woordvoerder is daarom nieuwbouw, mede in het licht van de aanzienlijke overcapaciteit op de Europese staalmarkt, niet overwogen.

Daar komt bij dat kwartostaal eigenlijk niet meer past in de strategie van Hoogovens. Het Ijmuidense staalbedrijf mikt vooral op produkten met een hoge toegevoegde waarde , zoals warm- en koudgewalste dunne staalplaat voor de fabricage van onder meer auto's, koelkasten e.d.