Hogere winst Bank of Tokyo (Holland)

De netto winst van de Nederlandse dochteronderneming van de Japanse Bank of Tokyo is vorig jaar gestegen van 10,3 miljoen naar 11 miljoen gulden.

Van de winst gaat onveranderd 5,6 miljoen gulden naar de aandeelhouder. Het balanstotaal van The Bank of Tokyo (Holland) steeg in 1991 licht van 3663 miljoen naar 3670 miljoen gulden. De inkomsten van de bank namen vorig jaar toe van 38 miljoen naar 46 miljoen gulden. De kosten stegen van 12,4 miljoen naar 13 miljoen gulden. De beleggingsportefeuille werd gesaneerd. Hieraan werd 10,5 miljoen gulden besteed. De toevoeging aan de stroppenpot VAR werd verlaagd van 10,2 miljoen naar 5,6 miljoen gulden.