Groningen geeft extra krediet aan recreatiepark

GRONINGEN, 22 APRIL. De gemeente Groningen heeft een extra krediet van 40.000 tot 50.000 gulden beschikbaar gesteld voor de lopende exploitatie van het recreatiepark Het Verscholen Dorp bij Ermelo. De eigenaar van het park, Het Verscholen Dorp BV, werd onlangs failliet verklaard door de rechtbank van Zwolle.

Hoofdaannemer Mebouw van een ander in aanbouw zijnd park van de BV, Het Tonselse Dorp, had het faillissement aangevraagd. De in opspraak geraakte Gemeentelijke Kredietbank (GKB) van Groningen verstrekte de BV eerder een hypotheekkrediet van 9,8 miljoen - 6,3 miljoen voor de bouw van het recreatiecomplex Het Tonselse Dorp en 3,5 miljoen voor Het Verscholen Dorp.

De bouw van het eerste recreatiecomplex ligt al enkele maanden stil. De gemeente weigerde een aanvullend krediet van 2,5 miljoen gulden voor de afbouw van dit bungalowpark. Volgens een woordvoerster van de gemeente is het in het belang van de gemeente dat het park Het Verscholen Dorp tegen een goede prijs verkocht wordt. “En dat lukt beter als het gewoon open is. Bovendien kunnen lopende boekingen nu worden gehonoreerd.” Het extra krediet van de gemeente werd verstrekt op verzoek van de curator van Het Verscholen Dorp BV, H. Quint.

Inmiddels hebben enkele onderaannemers van Agro Friesland Weidenaar BV in het Friese St. Annaparochie een kort geding aangespannen tegen de gemeente Groningen. In opdracht van Agro is een verwerkingshal voor groenten en een kantorencomplex gebouwd met enkele miljoenen guldens hypotheek van de Kredietbank.

Het installatiebedrijf Gros uit Grouw en een architectenbureau uit Dalfsen eisen in het kort geding uitbetaling van afgegeven bankgarantiers. Volgens een woordvoerder van Gros is voor het bedrijf een bankgarantie afgegeven voor de aanneemsom van 4,5 ton, waarvan 100.000 gulden niet wordt uitbetaald. Volgens een woordvoerster van de gemeente Groningen gaat het echter om “interpretatieverschillen over de btw”. “Toezeggingen van de GKB hierover kunnen de aannemers niet hard maken.”