Geschokte reacties in Israel op neerschieten Palestijnen

TEL AVIV, 22 APRIL. De Israelische chefstaf generaal Ehud Barak heeft gisteren opdracht gegeven met spoed een rapport uit te brengen over het neerschieten van gemaskerde Palestijnen in bezet gebied door een Israelische legereenheid. Volgens Israelische ooggetuigen openden de soldaten zonder enige vorm van waarschuwing maandag het vuur op drie gemaskerde Palestijnen in het Palestijnse dorp Dura, bij Hebron.

De drie Palestijnen schreven intifidah-leuzen op een muur toen als Arabieren verklede soldaten uit een auto met een Palestijns nummerbord stapten en hen van achteren beschoten. De Israelische pers en staatsradio hebben gisteren opvallend veel aandacht besteed aan de in strijd met de orders uitgevoerde aanval op de drie Palestijnse jongeren.

Uitvoerig werden de joodse ooggetuigen, die te gast waren bij een Palestijnse vriend in Dura, door de media, inclusief de staatsradio, geïnterviewd. Aviva Elimelech zei dat ze met haar man en gastheer op het balkon van diens huis zaten toen op nauwelijks vijftien meter afstand het incident zich in luttele seconden afspeelde.

“Zonder enige waarschuwing schoten de soldaten op de gemaskerde jongeren die leuzen op de muur schreven. Hoewel ik jodin ben en er rechtse politieke opvattingen op na houd doet het me pijn dat de soldaten op de Palestijnen schoten. Ik was woedend. Ik schreeuwde naar de soldaten dat ik Israelische ben en vroeg hen waarom ze zonder waarschuwing schoten.”

Volgens haar getuigenis gaven de soldaten haar opdracht naar huis terug te keren en schoten ze in de lucht om dit bevel kracht bij te zetten.

David Elimelech zei dat de soldaten twee Palestijnen met schotwonden in de buik en in de schouder hadden verwond. Een ambulance vervoerde de gewonden later naar een ziekenhuis.

“Nu ik met mijn eigen ogen gezien heb wat er is gebeurd geloof ik alle verhalen (over het optreden van het leger) tegen de Palestijnen”, zei David Elimelech. In een radiovraaggesprek zei hij gisteren uit protest te zullen weigeren voor herhalingsoefeningen op te komen. “Ik schreeuwde tegen de soldaten : ik ben een Israelische jood. Stop met schieten”.

Ook volgens zijn getuigenis bevalen de soldaten hem met het vuren in de lucht naar huis terug te gaan. “Daarna kwam een groep soldaten, begeleid door een majoor naar het huis van mijn Arabische vriend. Ze vuurden in de hal drie schoten af, sloegen mijn vrouw en sloegen de gastheer met geweerkolven.”

David Elimelech vertelde verder dat hij de soldaten toeriep dat ze onrechtmatig hadden geschoten en vroeg de officier naar zijn identiteitspapieren. “,Donder op”, zei de commandant van de militaire eenheid toen hij het verhaal uit de mond van David Elimelech vernam.

    • Salomon Bouman