Gelderland bouwt woningen voor regio Arnhem-Nijmegen in Elst

ARNHEM, 22 APRIL. De provincie Gelderland wil het woningprobleem in de regio Nijmegen-Arnhem oplossen door de bouw van 12.000 woningen in Elst. Het is niet nodig dat daarvoor een kassengebied van 40 hectaren in Lent, gemeente Elst, verdwijnt, aldus gedeputeerde staten.

Het plan om de woningbouw in Elst te concentreren - bekend onder de naam de Waalsprong - en niet te spreiden over de regio past volgens GS het beste in de visie die zij hebben op de ontwikkeling van het Stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

Het college van GS wijst een alternatief plan van de zes gemeenten in de Over-Betuwe (waarin Elst ligt) af. De zes vinden de Waalsprong dodelijk voor de kwaliteit en de karakteristiek van het gebied. Zij willen een kleinere concentratie woningen in Elst (6000) en spreiding van de rest over een aantal gemeenten.

De Gelderse gedeputeerde T. Doesburg maakte de langverwachte keuze van GS gisteren openbaar. De Ontwikkelingsvisie voor het Stedelijke Knooppunt Arnhem-Nijmegen, zoals het stuk officieel heet, geeft aan hoe de provincie denkt over de ontwikkeling van het gebied in de komende 25 jaar.

Voor de Waalsprong van Nijmegen, die de kern van het plan vormt, zijn enkele honderden miljoenen guldens van het rijk nodig, aldus Doesburg. Dat bedrag wordt nog aanzienlijk hoger als ook een derde Waalbrug wordt aangelegd. Volgens gedeputeerde Doesburg kan een Waalsprong ook zonder nieuwe Waalbrug worden gerealiseerd.

Het plan zoals GS dat gisteren voorlopig vaststelden, zal nu aan de bevolking van het gebied worden voorgelegd. In januari 1993 zullen provinciale staten een beslissing nemen over het stuk en daarmee over de toekomst van Midden-Gelderland.

Burgemeester H. Bergamin van Bemmel, die namens de Over-Betuwse gemeenten optreedt, liet weten zijn hoop op de inspraak te zetten. “Als bijna alle inwoners en de gemeentebesturen tegen zijn, dan zullen GS toch wel bakzeil moeten halen”, aldus Bergamin.

Het schrappen van de sanering van het 40 hectaren grote kassengebied in Lent is duidelijk het gevolg van de hevige protesten uit de hoek van tuinbouwers. Gedeputeerde Doesburg liet nu weten zo'n sanering een te grote kapitaalvernietiging te vinden: “Er zijn vele miljoenen geïnvesteerd in die glastuinbouw, ook door de overheid. De woningbouwplannen kunnen ook wel doorgaan als die kassen blijven.”

In de plannen zoals de provincie die steunt, is volgens Doesburg zelfs nog ruimte voor uitbreiding van het kassengebied, waarvan de tuinders zelf altijd beweerd hebben dat die absoluut noodzakelijk is.

    • Frank Poorthuis