Etnisch conflict tussen rebellen in Afghanistan

KABUL, 22 APRIL. In Afghanistan dreigt een etnische confrontatie tussen de in het noorden van het land wonende Tadzjiekse minderheid onder leiding van de gematigde moslim Massoud en de Pushtun-mujahedeen van de fundamentalist Hekmatyar, die het gebied ten zuiden van Kabul controleren.

De Hezb-i-Islami van Hekmatyar zou al 36 van Massouds mujahedeenleiders hebben gedood.

Steeds meer regeringssoldaten sluiten zich aan bij de rivaliserende rebellenfacties. De regering heeft inmiddels verklaard bereid te zijn de macht over te dragen aan de rebellen als deze in staat zijn onderling een akkoord te bereiken over de vorming van een voorlopige regering.

Massoud heeft gisteren een ultimatum gesteld aan de politieke leiders van het verzet die - voorlopig zonder resultaat - in Pakistan vergaderen. Als zij het niet morgen eens worden over de samenstelling van een mudjahedeen-regering, zal hij een initiatief nemen. Een woordvoeder van Hekmatyar heeft de gesprekken in Pakistan inmiddels als “tijdsverspilling” afgedaan. Hekmatyar wil niet deelnemen aan een regering waarvan ook Massoud lid is.

Massoud wil een vreedzame overdracht van de macht afdwingen voordat het ultimatum van Hekmatyar afloopt. Die heeft gedreigd Kabul te zullen aanvallen als de communistische regering zich niet tot zondag overgeeft.

Gisteren kwam het ten zuiden van de hoofdstad tot een zes uur durend gevecht tussen het regeringsleger en de Hezb-i-Islami-mujahedeen van Hekmatyar die op twintig kilometer van de hoofdstad zouden staan. Het leger slaagde erin de rebellen terug te slaan. Kabul is de enige grotere stad die nog in handen is van de regering.

Diplomaten in Kabul zeggen dat de volksgroep van de Pushtun, waartoe Hekmatyar behoort, bang is de dominerende positie te verliezen die zij twee eeuwen lang in Afghanistan heeft gehad. Daarom achten zij de pogingen van VN-gezant Benon Sevan om de Tadzjiek Massoud te ontmoeten, niet opportuun.

Sevan onderhandelt al maandenlang met weinig succes. Gisteren had hij een ontmoeting met vertegenwoordigers van Massoud en meer dan honderd andere guerrillaleiders. De positie van Sevan wordt bemoeilijkt door het feit dat de VN-missie in Kabul onderdak verleent aan de afgezette communistische president Najibullah. Sevan zet zich ervoor in Najibullah veilig naar het buitenland te laten vertrekken, terwijl verschillende rebellenleiders eisen dat hij in Afghanistan wordt terechtgesteld. Volgens een woordvoerder van de Jamiat-i-Islami is Sevan bezig “het imago van de Verenigde Naties te vernietigen”. (Reuter, AFP, AP)