Dales bekijkt in Limburg gevolgen van aardbeving

ROERMOND, 22 APRIL. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft vanmiddag het coördinatiepunt in Roermond bezocht waar slachtoffers van de aardbeving in Midden-Limburg sinds gisteren hun schade kunnen aanmelden. Het aantal meldingen is zo groot dat de gegevens slechts met de grootste moeite door de computer kunnen worden verwerkt. Naar verwachting zal het aantal meldingen aan het einde van de dag tot zeker drieduizend zijn opgelopen.

Eerder vandaag voerde minister Dales in Maastricht overleg met de hulpinstanties die na de aardbeving actief zijn geweest.

De telefoonlijnen van het coördinatiecentrum staan alleen open voor particulieren die in aanmerking denken te komen voor een bijdrage uit het hulpfonds. Voorlopig zullen alleen schades van meer dan vijfduizend gulden uit het noodfonds worden vergoed. Volgens de eerste ervaringen van de experts, die gratis door de verzekeringsmaatschappijen ter beschikking zijn gesteld, valt de omvang van de schade aan de woningen nogal mee.

Het Verbond van Verzekeraars heeft gisteren na intern beraad tien miljoen gulden gestort in het speciale hulpfonds voor slachtoffers van de aardbeving. “We vinden het inderdaad vervelend dat de mensen zich in het verleden niet tegen dergelijke risico's hebben kunnen dekken”, zegt woordvoerster E. van der Woude. De verzekeraars hebben tevens aangekondigd dat het omstreden besluit uit 1963, waarbij verzekeraars met elkaar hebben afgesproken geen polissen af te sluiten voor aardbevigen en vulkanische uitbarstingen, op de agenda is gezet van de ledenvergadering die in juni wordt gehouden. Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken deelt mee dat nog niet zeker is of de rijksoverheid meer geld ter beschikking zal stellen voor het getroffen gebied. Fracties in de Tweede Kamer willen overleg met minister Dales over de gang van zaken vlak na de aardschok. D66-afgevaardigde Tommel wil dat met name de rol van de radio bij de voorlichting aan de burgers te sprake komt. “Nu was alleen een platvloerse grap te horen van een disc-jockey van de TROS die mededeelde dat Dales uit haar bed gevallen was.”