Concessie ziekteverzuim; Bonden willen hervatting van overleg in metaal

ROTTERDAM, 22 APRIL. De vakbonden hebben de werkgevers in de metaalnijverheid uitgenodigd morgen de CAO-onderhandelingen te hervatten. De bonden willen praten over het inleveren van één vakantiedag, als het ziekteverzuim binnen twee jaar niet met twee procent is gedaald.

Het overleg in de kleinmetaal liep twee weken geleden vast, toen de werkgevers weigerden zogeheten negatieve arbeidsprikkels in te trekken. Werkgevers willen afwachten of het ziekteverzuim binnen twee jaar van 8,13 procent naar 6,13 procent daalt. Is dat niet het geval, dan moeten de werknemers per ziektemelding één vakantiedag inleveren, met een maximum van vier vakantiedagen per jaar.

De bonden konden zich niet vinden in het voorstel van de werkgeversorganisatie FWM en riepen op tot acties. Deze acties gingen gisteren hun tweede week in. Vandaag werd in achttien bedrijven door vijfhonderd stakers het werk neergelegd.

Het nieuwe voorstel van de vakbonden is gelijk aan het CAO-akkoord dat in de de bouwnijverheid is bereikt. Daar spraken bonden en werkgevers af dat, indien het ziekteverzuim niet met één procent daalt, het personeel bij de tweede ziektemelding één vakantiedag moet inleveren. Verder willen de bonden voor werknemers in de kleinmetaal die zich gedurende het hele jaar niet ziekmelden, een vrije dag extra. De FWM was omstreeks het middaguur nog in bespreking over het nieuwe aanbod van de bonden en wilde nog geen commentaar geven.

De bonden maakten vanochtend wel duidelijk aan hun looneis van 4,5 procent per 1 april vast te houden. De werkgevers bieden in de tweejarige CAO in totaal 9 procent, en voor de laagstbetaalden elf procent. Maar de loonsverhoging wordt in het voorstel van de werkgevers later in het jaar doorgevoerd. De vakbonden willen wel akkoord gaan met een loonsverhoging vanaf 1 juli, maar eisen dan compensatie over drie maanden.

De stakingen in de kleinmetaal verlopen stroef, omdat de branche nauwelijks een stakingstraditie kent. De laatste massale staking had vijftig jaar geleden plaats. Daarnaast zijn de bedrijven vaak klein en hebben sterk van elkaar verschillende activiteiten.