Broden

ALKMAAR, 22 APRIL. De Stichting Cargo die bij wijze van nationaal geschenk aan de zee een hoogspanningsmast met 20.000 broden wil afzinken voor de kust, is bereid ter plaatse eveneens 5.825 kilo zuurstof in de zee te injecteren als compensatie voor de zuurstof die de 20.000 broden zouden onttrekken aan het zeewater.

Dat schrijft de stichting in reactie op de ontwerpbeschikking van de directie Noordzee van Rijkswaterstaat. Deze heeft de minister van verkeer en waterstaat geadviseerd geen vergunning te geven omdat 20.000 broden schade zouden toebrengen door zuurstofonttrekking.