"Bot snijden in kwaliteit van de zorg'

UTRECHT, 22 APRIL. De onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in de zorgsector zitten muurvast. De overheid wil de loonsverhoging uit het pensioenfonds halen, bonden en werkgevers eisen een verhoging van de premie. Drs A. Krol van de Nederlandse Zorgfederatie (NZf) deed daarom gisteravond een nieuw voorstel: bot snijden in de kwaliteit van de gezondheidszorg. Onder het motto: "wie niet horen wil, moet maar voelen'.

“We zijn door het kabinet in de verdomhoek gezet”, zegt Krol, voorzitter van de overkoepelende werkgeversorganisatie NZf. “De werkgevers moeten in de tegenaanval, we moeten onze rug recht houden. Natuurlijk staan we op kwaliteit van de zorg, maar nu moeten we daar op een dermate botte manier in snijden.”

Krol geeft toe dat zowel de vakbonden als de eigen achterban van het voorstel hebben opgekeken. “Ik kan me voorstellen dat een directeur van een instelling vanmorgen met zijn ogen zat te knipperen toen hij het bericht hoorde. De vakbonden vonden ons voorstel op zichzelf een prima zaak.” Toch liepen de vakbonden weg van de onderhandelingstafel.

De bonden eisen een loonsverhoging van 4,5 procent, de NZf biedt sinds gisteravond 3,5 procent. Voor de financiering van deze loonsverhoging is zo'n 400 miljoen gulden nodig, meent Krol. Zelf denkt hij aan een verhoging van de premies met 0,15 procent. Maar het kabinet heeft zich tegen een verhoging van de premies gekeerd. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil de loonsverhoging halen uit de kassen van het pensioenfonds PGGM (2,5 procent) en uit het terugdringen van het ziekteverzuim (0,5 procent). Voor zowel bonden als werkgevers is dit onbespreekbaar.

Krol zegt dat op deze wijze slechts “zeer pijnlijke maatregelen” overblijven. “De loonsverhoging moet dan uit de budgetten van de instellingen komen. Dat betekent dat in de chronische sector, bij voorbeeld zwakzinnigenzorg, enkele duizenden arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Daarnaast moeten we uitstapjes en vakanties voor zwakzinnigen rigoreus schrappen. In de ziekenhuizen zullen veel patiënten niet meer worden opgenomen en zullen de wachtlijsten groeien. En dan wil ik nog wel eens zien wat de politiek doet.”

De noodzaak tot zulke maatregelen ligt op tafel, zegt Krol, wil de zorgsector in de toekomst tenminste nog aan personeel kunnen komen. “Het is belangrijk op de arbeidsmarkt partij te blijven. Het is nu al zo moeilijk mensen te krijgen. Ik moet zeggen: "Het is hard, maar leuk en goed werk. Je krijgt een normaal salaris.' Terwijl er helemaal geen salaris is!”

De NZf-voorzitter wil geen voorspelling doen over eventuele acties in de gezondheidszorg. De vakbonden hebben aangekondigd vanaf 6 mei massale stakingen en werkonderbrekingen te organiseren. Wel zegt Krol het een grof schandaal te vinden dat het tot dergelijke arbeidsonrust moet komen. “Kennelijk krabben bepaalde mensen zich dan pas achter het oor en denken: We moeten toch wat aan die premies doen.”

    • Yaël Vinckx