Bezuinigingsplan Haags college; Nationaal Toneel en NDT moeten fors inleveren

DEN HAAG, 22 APRIL. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de gemeenteraad voorgesteld de subsidie aan het Nationale Toneel de komende twee jaar met bijna een miljoen gulden te verminderen. Het Nederlands Danstheater moet 300.000 gulden inleveren. De Appel krijgt bijna twee ton meer.

Dit blijkt uit de ontwerp-voorjaarsnota, die het college vanochtend heeft gepresenteerd. Hierin wordt een omvangrijke bezuinigingsoperatie voorgesteld, die 67,4 miljoen gulden omvat voor de komende twee jaar. Dat is ongeveer tien procent van alle gemeentelijke uitgaven. Bedoeling is zo ver te bezuinigen, dat de gemeente in 1994 weer een sluitende begroting heeft. Vorig jaar bleek dat Den Haag met een totaal aan tekorten van bijna een half miljard gulden kampt.

De ontwerp-voorjaarsnota volgt op een inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden, die twee maanden geleden naar buiten werd gebracht. Daarin gaven de hoofden van alle gemeentelijke diensten aan hoe zij hun taken met twintig procent zouden kunnen verminderen. Die inventarisatie voorzag in een bezuinigingsoperatie van bijna 170 miljoen.

“Geplaatst voor de noodzaak een concrete invulling te geven aan de bezuinigingen, waarbij ook de kunsten een aandeel moeten leveren, heeft het college nadrukkelijk gekeken naar de vier grote podiumkunstgezelschappen van landelijke betekenis. In tegenstelling tot de gemeentelijke kunstinstellingen zijn deze bij voorgaande bezuinigingsronden relatief buiten de bezuinigingen gebleven,” licht het college toe. Bij de keus voor subsidievermindering aan het Nationale Toneel heeft het college een afweging gemaakt tussen de betekenis van dans, muziek en toneel. Volgend jaar moet het Nationale Toneel het met zes ton minder stellen, in 1994 met drie ton minder. Niettemin menen burgemeester en wethouders dat het gezelschap daardoor in staat moet zijn een "normale bedrijfsvoering en een kwalitatief hoogwaardig produkt te handhaven'. Het Nationaal Danstheater moet subsidie inleveren -alleen volgend jaar 300.000 gulden- omdat het "misschien wel het best renderende kunstbedrijf van Nederland is'. Het college meent dat het in het geval van het Danstheater een deel van de inkomsten die het verwerft met voorstellingen in het buitenland te betrekken bij de exploitatie en de vaststelling van het subsidieniveau. “Dit is in lijn met het advies van de Raad voor de Kunst aan de minister van WVC in het kader van het Kunstenplan,” aldus het college. Een vermindering van drie ton achten burgemeester en wethouders verantwoord, ondanks het feit dat het gezelschap binnenkort wordt geconfronteerd met extra onderhoudskosten aan het theater.

De Appel krijgt extra subsidie (180.000 gulden) in verband met de gewenste "versterking van het tableau'. De gemeente gaat er vanuit dat het rijk daar een verhoging van de subsidie met 120.000 gulden bovenop zal doen.

Verder zullen de kaartjes voor musea en kleinere podiuminstellingen duurder moeten worden, zo stelt het college. Dat levert de gemeente een besparing op van 200.000 gulden in de jaren '94 en '95.

Een aantal instellingen zal het met veel minder subsidie moeten gaan doen, zoals de Haagse Kunstkring. Andere zullen helemaal geen steun meer van de gemeente krijgen (Bzztôh, Het Paard, Kunstkanaal).