Wöltgens tegen verder bezuinigen op onderwijs

DEN HAAG, 21 APRIL. PvdA-fractieleider Wöltgens wijst lastenverlichting af als dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg.

Daarmee stelt hij zich achter minister Ritzen (onderwijs), die extra bezuinigingen van 200 miljoen op zijn departement om een verlaging van de btw mogelijk te maken politiek onaanvaardbaar vindt omdat dit zou kunnen leiden tot grotere klassen of lagere salarissen voor leraren.

Minister Ter Beek (defensie) krijgt niet de steun van de PvdA-fractie in diens verzet tegen de voorgestelde bezuinigingen. Naast zijn bijdrage van 175 miljoen gulden aan de totale bezuiniging van 1,4 miljard moet Ter Beek 200 miljoen gulden extra bezuinigen om de hulp aan Oost-Europa en extra uitgaven bij Justitie te financieren. “Ik ben ervan overtuigd dat Defensie met minder geld dezelfde herstructurering kan doorvoeren”, aldus Wöltgens zaterdagavond voor de VARA-televisie.

Wöltgens steunt Ritzen in zijn verzet tegen de bezuiniging van totaal 650 miljoen, waarvan 450 miljoen als bijdrage van Onderwijs aan de voorgestelde bezuiniging van 1,4 miljard en 200 miljoen om een eventuele verlaging van de btw te helpen financieren. Wöltgens zei over dit laatste zaterdag: “Als de lastenverlichting ten koste zou gaan van de kwaliteit of de betaalbaarheid van het onderwijs of de gezondheidszorg, dan ben ik absoluut geen voorstander van die lastenverlichting.”

Ook stelde Wöltgens zich “van harte” op achter de “inzet” van Ritzen om iets aan de salarisachterstand in het onderwijs te doen. In de PvdA-fractie wordt meer het gebaar dan het bedrag benadrukt. Een bedrag van 50 tot 100 miljoen gulden zou voor dit doel al voldoende zijn. Eerder eiste de PvdA-fractie dat het kabinet voor 1995 de 1,3 miljard vrijmaakt die nodig is voor het volledig wegwerken van de salarisachterstand.

Vanmiddag hebben minister Kok (financiën) en Ritzen met elkaar overlegd over de bezuinigingen en de salarissen. Zondag liet Kok voor de NCRV-radio al doorschemeren dat het kabinet geleidelijk de grens nadert van maatschappelijk verantwoord bezuinigen. “Als we de 1,4 miljard gulden bezuinigen is men tot de uiterste grens gegaan”, zei Kok.

De minister van financiën voorziet grote problemen voor de extra bezuinigingen ten behoeve van een lastenverlichting; een verlaging van de btw met één procentpunt kost de schatkist 1,7 miljard gulden aan inkomsten. Als alternatief voor bezuinigen denkt Kok aan het (gedeeltelijk) afschaffen van de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting. De CDA-fractie is een fel tegenstander van deze maatregel.

Morgenavond hoopt het kabinet de besprekingen over de hoofdlijnen van de begroting 1993 af te ronden. Minister-president Lubbers en minister Kok streven ernaar om met een gezamenlijk voorstel te komen.