Wollstonecraft

In NRC-Handelsblad van 17 april schrijft Maarten Huygen over vrouwen van Amerikaanse presidenten. Hij noemt de “Amerikaanse feministe avant la lettre Mary Wollstonecraft”. De genoemde schrijfster (1759-1797) is in Engeland geboren, getogen en gestorven. Wel had zij een dochter van een Amerikaan, met wie zij overigens niet getrouwd was (Fanny, tevens dochter van de schrijver Gilbert Imlay).

Haar antwoord op een geschrift van de vrouwen-ontkenner Burke, A Vindication of the Rights of Men (1790), en haar beroemde Vindication of the Rights of Women (1792 - diverse moderne uitgaven, waaronder de geannoteerde Norton-uitgave van 1975), beveel ik dringend aan.

Bekender is misschien het werk van Wollstonecrafts andere dochter, Mary, bekend als Mary Shelley, want met de dichter van die naam trouwde zij. Zij schreef Frankenstein.

    • Julia J.G. Muller-Van Santen