Ramp

Op 17 april werden wij opgeschrikt door de brand in de C2-deponie op de Maasvlakte.

Heel Nederland wist wat er gebeurde via radio en krantenberichten. Op de voorpagina van NRC Handelsblad stond een duidelijk bericht en op pagina 3 een artikel "Draaiboek bij rampen is prima, maar de praktijk is anders'.

Niet bekend

In Westvoorne bestaat een Werkgroep Verontruste Burgers van Voorne, die zich al twaalf jaar bezighoudt met alle "denkbeeldige' gevaren, die naar nu blijkt lang niet altijd denkbeeldig zijn. Steeds wordt de overheid erop gewezen dat uitgebreide voorzieningen nodig zijn en dat zowel veiligheids- als controle-maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van mens en milieu, voordat men voortgaat met verdere invulling en uitbreiding van de Maasvlakte.

Het is nu de hoogste tijd dat de overheid verantwoordelijkheid toont voor de burgers, en absolute prioriteit geeft aan dergelijke maatregelen.

Een zeer verontruste burger van Voorne.

    • C.C. Postma-Beukelman