Pleidooi voor zelfstandiger gevangenis

DEN HAAG, 21 APRIL. Gevangenissen in Nederland zouden van het ministerie van justitie een algemeen budget moeten krijgen dat de leiding van die inrichtingen naar eigen inzicht moet kunnen besteden. Volledige privatisering van de gevangenissen in Nederland is daarbij zeker niet uitgesloten.

Dat zei de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren, mr. C.M. Boey, zondagmorgen voor de IKON-radio.

Boey denkt dat geprivatiseerde gevangenissen “tot resultaat kunnen hebben dat er economischer en efficiënter met de beschikbare middelen wordt omgesprongen”. Een en ander moet volgens Boey echter wel ingebed worden in een controlemechanisme op het beleid van de directeuren van geprivatiseerde gevangenissen.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie wees vanochtend het idee van privatisering van het gevangeniswezen af. Justitie onderzoekt wel in het kader van de vorig jaar bekendgemaakte Tussenbalansoperatie of verzelfstandiging van de gevangenissen mogelijk is. “Gedacht wordt aan verschillende vormen van beheer op afstand. Maar daarbij blijft de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris en de minister van justitie overeind.”