Nederlandse obligaties maken pas op de plaats

ROTTERDAM, 21 APRIL. Was begin van de week op de Europese obligatiemarkten sprake van duidelijk oplopende koersen, nog steeds als gevolg van met name de Britse verkiezingsuitslag, daarna bleven de rentetarieven nagenoeg ongewijzigd. Ook de Nederlandse obligatiemarkt maakte, na de snelle rentedaling van de laatste weken, afgelopen week bij overwegend lage omzetten pas op de plaats. Daarbij kwam dat de stemming op de Duitse financiële markten enigszins gedrukt was door de politieke onrust in Rusland en het afbreken van de loononderhandelingen bij de ambtenaren, met 2,3 miljoen werknemers verreweg de grootste sector.

Inmiddels is de rente in ons land niettemin bijna weer terug op het niveau van voor de rentehobbel in maart. Het rendement van de 10-jaars benchmark ligt momenteel rond de 8 1/4 procent. De belangrijkste factor voor het huidige weer afwachtende rentesentiment is het gemengde beeld dat blijft bestaan omtrent het Duitse monetaire beleid. Enerzijds zagen vijf toonaangevende Duitse onderzoeksinstituten ruimte voor een renteverlaging, anderzijds maakten de Europese centrale banken in hun eerste gezamenlijke jaarverslag duidelijk dat eerst het inflatiegevaar moet worden bedwongen voordat het rentebeleid kan worden verruimd. Het inflatiecijfer dat vorige week in Duitsland bekend werd gemaakt gaf nog een lichte toename te zien, maar de indruk bestaat niettemin dat de inflatie in Duitsland en Nederland zijn top heeft bereikt. Ook de Bundesbank zelf lijkt zich in haar jaarverslag meer bewust te worden van de gevolgen van het restrictieve beleid voor de economische groei. Dit geldt zeker voor de andere Europese landen, die zich echter gegeven de posities van hun valuta's geen onafhankelijke renteverlaging kunnen permitteren. Voor De Nederlandsche Bank zijn de mogelijkheden, ondanks de sterke positie van de gulden tegenover de mark, eveneens beperkt alleen al omdat het speciale beleningstarief vlak boven de officiële discontotarieven ligt.

De markt houdt het er op dat de al lang verwachte rentedaling voorlopig op zich laat wachten. De aanstaande bijeenkomst van de ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken van de G-7 zal daar geen verandering in brengen: ongetwijfeld zal opnieuw druk op Duitsland worden uitgeoefend om de rentepolitiek te verruimen, ongetwijfeld ook zal Duitsland wederom laten weten dat daar gezien de binnenlandse monetaire situatie voorlopig geen ruimte voor is.

Internationale obligatiemarkten

Niet alleen Limburg ging begin vorige week gebukt onder natuurgeweld. In de Verenigde Staten overstroomde de buiten zijn oevers getreden Chicago river de stad Chicago en stelde behalve de metro ook de toonaangevende futuresbeurs van Chicago enkele dagen buiten werking. Handelaren maken gebruik van futures om het koersrisico van de door hun ingenomen posities mee af te dekken. De overstroming was aldus de aanleiding voor een rustige handel in obligaties. Overigens wilden de beleggers toch al geen risicovolle posities innemen met het lange paasweekeinde voor de boeg, met in het achterhoofd de politieke onrust in Rusland en de onduidelijkheid rond de situatie in Libië. Donderdag pas was er sprake van enige aktiviteit door de bekendmaking van meevallende handelsbalanscijfers. Het handelsbalanstekort was het laagste sinds 1983, en dit riep bij obligatiehandelaren het schrikbeeld op van een aantrekkende Amerikaanse economie, met alle (inflatie)gevaar vandien. Bovendien staan deze week en begin volgende maand veilingen van staatsleningen op het programma, waarop de lange rente al een voorschot nam. Het rendement van de 10-jaars treasury stond gisteren op een niveau van 8,03 procent, 17 basispunten hoger dan een week eerder. Gelukkig bracht de dollar enige troost voor de buitenlandse belegger (die zijn valutarisico niet heeft afgedekt), middels een stijging van 2 procent ten opzichte van de Duitse mark.

In het Verenigd Koninkrijk werd de afgelopen week gebruikt om op adem te komen na de hectische gebeurtenissen van twee weken geleden. De Engelse 10-jaars rente daalde in één week tijd met maar liefst 76 basispunten. Ook de afgelopen week was het sentiment positief. De obligatiekoersen alsmede het pond sterling hoefden de eerdere stijgingen niet te bekopen en lieten zelfs nog verdere stijgingen noteren.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco