Meningsverschillen zijn terug te voeren op ...

Meningsverschillen zijn terug te voeren op verschillen in gebruikte informatie, gehanteerde definities, inschatting van onzekerheid, voorkeur voor onzekerheid en mate van koppigheid. Elk meningsverschil kan worden weggenomen of geaccepteerd door de rol van elk van deze zes elementen te traceren.

J.C.J.M. van den Bergh, Vrije Universiteit Amsterdam

Discipline is voor de menselijke geest wat de fundering en de heipalen zijn voor een huis.

Ralph A.M.J. Wijers, Universiteit van Amsterdam

Vrouwen zijn door een gunstiger lichaamssamenstelling beter in staat tot duurprestaties dan mannen, waardoor vanaf 1998 het wereldrecord voor de marathon op naam van een vrouw komt.

L.C.M. de Haer, Landbouwuniversiteit Wageningen

Bij schaatswedstrijden over korte afstanden moet een startprocedure worden gebruikt waarbij geen valse starts mogelijk zijn omdat deze afstanden steeds vaker op honderdsten van seconden worden beslist.

B.M.R. v.d. Velde, Rijksuniversiteit Groningen