Major heeft het succes geërfd, zegt Thatcher

LONDEN, 21 APRIL. Margaret Thatcher kan het niet laten: de voormalige MP voor Finchley heeft vanuit Amerika John Major gewaarschuwd dat hij haar politieke erfenis niet moet verkwanselen. In een artikel in het weekblad Newsweek maakt ze duidelijk dat "Thatcherisme' - en niets anders dan dat - de verkiezingen voor Major heeft gewonnen. "Majorisme' bestaat volgens Thatcher niet “en ik ben geen aanhanger van de theorie dat Major van de ene dag op de andere zijn eigen koers vaart. Hij is 17 maanden premier geweest. Hij heeft al deze kolossale verworvenheden van de voorafgaande elfeneenhalf jaar, die Groot-Brittannië fundamenteel hebben veranderd, alleen maar geërfd.”

Nu de verkiezingen voorbij zijn voelt mevrouw Thatcher zich kennelijk ontslagen van de verplichting om één lijn te trekken met haar opvolger. Naar verluidt barstte ze in de verkiezingsnacht tweemaal in gejuich uit: eenmaal toen de Conservatieve partijvoorzitter Chris Patten zijn zetel in Bath verloor en eenmaal toen duidelijk werd dat de Conservatieven de verkiezingen gingen winnen. De ex-premier ziet nu kennelijk een dubbele taak voor zichzelf weggelegd: die van stratege voor de rechte koers en die van hoedster tegen ongewenste elementen in de partij. Nu Patten mogelijk als gouverneur-generaal naar Hong Kong zal afreizen, blijft daar vooral Michael Heseltine, de nieuwe minister voor handel en industrie, voorstander van partnership tussen staat en bedrijfsleven.

“Er zijn één à twee strootjes in de wind die we in de gaten moeten houden”, aldus Thatcher in haar artikel. “Als nieuwe ministers een beleid gaan voeren van interveniëren in het bedrijfsleven, met de gedachte dat twee of drie van hen beter weten dan die oneindige verscheidenheid aan mannen en vrouwen die een oneindige verscheidenheid aan bedrijven gaande houden, dan zal het met de economie opnieuw bergafwaarts gaan.”

De woordvoerders van Major hebben tot nu toe nog niet gereageerd op de interventie van Thatcher, daarmee mogelijk blijk gevend van Majors streven naar consensus binnen de partij. Ook dat streven wordt door Thatcher met de handtas de grond in geranseld: “Consensus is het ontbreken van uitgangspunten en het vooropstellen van geschipper.”