Kok uiterst kritisch over CAO-overleg

ROTTERDAM, 21 APRIL. Vice-premier en minister van financiën Kok acht het de hoogste tijd voor centraal overleg tussen vakbeweging, werkgevers en overheid. In dat “voorjaarsoverleg” zouden partijen elkaar eens flink de waarheid moeten zeggen, aldus Kok gisteren voor de NCRV-radio.

Vakbonden grijpen volgens oud-vakbondsleider Kok iets te snel naar het stakingswapen.Werkgevers maken volgens Kok op dit moment te gemakkelijk maatregelen ongedaan, zoals op het terrein van de bestrijding van het ziekteverzuim. Nadat eerst de overheid is verzocht een maatregel te nemen om het ziekteverzuim terug te dringen, wordt die maatregel vervolgens niet in het resultaat van de CAOo-ondergandelingen opgenomen als dat zo uitkomt.

Kok vroeg zich af of er met iets langer praten en onderhandelen in het CAO-overleg niet toch oplossingen hadden kunnen worden gevonden. Kok doelde hierbij op de recente acties in de zuivelindustrie, die vier dagen duurden, de acties in de suikerverwerkende industrie en de staking bij de Spoorwegen, die leidden tot een stagnatie van het treinverkeer in heel Nederland gedurende twee dagen.

Met zijn uitlatingen strijkt Kok zowel werkgevers als werknemers tegen de haren in. In de afgelopen weken hebben beide partijen al te kennen gegeven niets te voelen voor centraal overleg.