Fusie Sait en Radio Holland definitief

De activiteiten van Sait Electronics en Radio-Holland zullen worden samengevoegd zoals in november 1991 is aangekondigd.

Sait heeft de eerste stap van de fusie afgerond en het volledige aandelenkapitaal Radio-Holland van Nedlloyd verworven. De aldus gevormde groep zal de naam Sait-RadioHolland dragen en 2100 werknemers tellen. Voor hen zal de fusie geen nadelige gevolgen hebben.

Het op de Brusselse beurs genoteerde Sait financiert de transactie onder meer via een kapitaalsuitbreiding waarvan de details binnenkort zullen worden bekendgemaakt. De Belgische participatiemaatschappij Copeba en het Rotterdamse HAL Investments hebben samen de tot standkoming van de transactie begeleid. Als onderdeel hiervan heeft Cobepa de helft van haar oorspronkelijk belang van 70 procent in Sait aan HAL overgedragen tegen een prijs die niet hoger lag dan de beurskoers zodat thans beide voor 35 procent in het kapitaal van Sait deelnemen.

Radio-Holland is actief op het gebied van maritieme communicatie en had vorig jaar een omzet van 340 miljoen gulden. Sait is werkzaam op het gebied van professionele elektronica voor mobiele communicatie, navigatie en plaatsbepaling, activiteiten die aansluiten op die van Radio-Holland. De jaaromzet van de nieuwe combinatie wordt geraamd op 650 miljoen gulden.