Drie bestuursleden in smeergeldzaak trekken zich terug

MAASTRICHT, 21 APRIL. De drie bestuursleden van de stichting Baars Beheer, die de aandelen beheert van het familiebedrijf van wegenbouwer J. Baars uit Klimmen, hebben zich dit weekeinde teruggetrokken.

De drie zijn de oud-staatssecretaris en oud-gedeputeerde in Limburg drs. W. Buck, oud-Kamerlid en oud-Europarlementariër dr. H. Notenboom en DSM-directeur ir. J. Geerards.

De drie hebben hun functie neergelegd, nadat de volledige tekst was uitgelekt van een verhoor van wegenbouwer Baars door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Baars suggereerde daarin dat hij de drie in het bestuur had benoemd om door hun bemiddeling aan opdrachten voor zijn bedrijf te komen. Voor hun bestuursfunctie ontvingen de drie een vergoeding van 12.500 gulden per jaar, die als "advieskosten' werd geboekt.

In een verklaring die Buck, Notenboom en Geerards hebben uitgegeven, ontkennen zij ten stelligste dat zij Baars ooit aan opdrachten hebben geholpen. Ook zeggen zij zich te distantiëren van de handelwijze van Baars, die gezegd heeft dat hij jaarlijks enkele tonnen moet uitgeven om werk te "kopen'.

De tekst van het FIOD-verhoor was vorige maand grotendeels voorgelezen voor de Maastrichtse rechtbank, toen daar een voormalige hoge ambtenaar van de provincie en een ex-wethouder van de gemeente Echt terechtstonden op verdenking van omkoping. De ambtenaar had 40.000 gulden van Baars aangenomen en de wethouder had van "ome Sjaak' een borgstelling voor 75.000 gulden gekregen. Beiden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Zij hebben hoger beroep aangetekend. Baars trad in een van de zaken op als getuige.

In het getuigenverhoor en tegenover de FIOD zei Baars, een van de grootste wegenbouwers in Limburg, dat hij de "Midden Oosten-methode' moest hanteren om aan werk te komen. Op een speciale rekening die hij alleen gebruikte om werk te "kopen' gingen jaarlijks bedragen van anderhalf à drie ton om. Baars zei dat hij geld gaf in ruil voor opdrachten en invloedrijke personen te vriend hield door hen geld te geven. Onder hen waren volgens hem ook burgemeesters en wethouders.

Ten slotte was er een categorie mensen die nodig waren voor zijn bedrijf. In het verhoor staat: “Deze laatste categorie bestaat uit drie personen die in het stichtingsbestuur zitten, de heren Notenboom, Buck en Geerards, en die betaal ik een bedrag van ongeveer ƒ 12.500 per jaar als advieskosten en hierbij is niets illegaals, en dit wordt ook zodanig geboekt.”

De volledige tekst van het FIOD-verhoor met daarin de namen van Buck, Geerarts en Notenboom, werd zaterdag door het dagblad De Limburger gepubliceerd. “We hebben toen pas geweten dat Baars onze namen in verband bracht met die praktijken, waarvan wij overigens ook niets willen weten”, zegt een van de betrokkenen, drs. W. Buck.