Dales komt met beter bod voor loon ambtenaar

DEN HAAG, 21 APRIL. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft haar bod voor de nieuwe CAO voor ambtenaren verbeterd. De ambtenarenbonden zijn optimistischer dan na het eerste gesprek met de minister op 18 maart over de mogelijkheid om tot een akkoord te komen.

Technisch overleg tussen de bonden en medewerkers van Dales heeft de afgelopen week ertoe geleid dat een aantal varianten op tafel ligt, waarbij salarisverhogingen van 3,5 tot 4 procent worden genoemd. Eerder kwam de minister met een bod van 3 procent. Ook zou zij water in de wijn willen doen voor wat betreft de handhaving van de VUT-regeling. De voorzitter van een van de vier bonden, L. Poell van de CCOOP, denkt dat het mogelijk moet zijn binnen drie weken aan akkoord met de minister te sluiten.

De bonden waarschuwen voor al te optimistische verwachtingen, omdat nog niet duidelijk is hoe het bod van Dales er precies uitziet. Wel is gebleken dat zij van het kabinet meer speelruimte heeft gekregen. Om dit te bereiken waren de onderhandelingen tussen de bonden en de minister op haar verzoek opgeschort. Volgende week dinsdag worden ze hervat.

De bonden, die eerder op een salarisverbetering van 4,5 procent hadden ingezet, lijken te kunnen instemmen met 4 procent, omdat dit percentage ongeveer de ontwikkeling bij de bedrijven volgt. Het gaat bij de onderhandelingen over de nieuwe CAO vooral ook om de sociale zekerheid. Dales lijkt er niet voor te voelen het ziekteverzuim bij ambtenaren via "negatieve prikkels' - het inleveren van vakantiedagen bijvoorbeeld - terug te dringen, nu dat in de CAO's voor het bedrijfsleven ook niet gebeurt. Ook op dat punt nadert ze dus de bonden.

Principieel blijft de minister voorstander van afschaffing van de huidige VUT-regeling, aan het voortbestaan waarvan de bonden juist grote waarde hechten. Een mogelijkheid is dat de bestaande VUT-regeling nog drie jaar blijft. De onderhandelingen gaan ook over de vraag hoe de VUT betaald moet worden. Tot nu toe gebeurde dit grotendeels uit de overreserves van het ABP, het pensioenfonds van de ambtenaren. Nu deze reserves uitgeput raken, lijken de bonden ermee in te stemmen dat de ambtenaren apart een VUT-premie gaan betalen, zoals dat ook in het bedrijfsleven gebruikelijk is.

Bij de onderhandelingen ligt een claim op tafel van de ambtenarenbond voor middelbaar en hoger personeel (CMF). De CMF wil voor deze groepen een extra salarisverhoging, als compensatie voor nivellerende belastingmaatregelen die het kabinet eerder heeft genomen.