CDA en PvdA willen opheldering over gebrek aan rampenplannen

DEN HAAG, 21 APRIL. De regeringspartijen CDA en PvdA willen minister Dales (binnenlandse zaken) om opheldering vragen over het ontbreken van rampenplannen in een groot deel van de Nederlandse gemeenten.

Dit hebben CDA-woordvoerder Koffeman en zijn collega Achtienribbe van de PvdA dit weekeinde bekend gemaakt.

De beide Kamerleden verklaarden “bijzonder geschrokken” te zijn over de mededeling van het ministerie van binnenlandse zaken dat ruim honderd gemeenten nog niet beschikken over een rampenplan. De Rampenwet van 1985 bepaalt dat alle Nederlandse gemeenten vanaf 1 maart 1989 over een eigen rampenplan dienen te beschikken. In maart 1989 bleek dat slechts zes van de tien gemeenten aan die eis voldeden. Op dit moment beschikt 83 procent (540 gemeenten op een totaal van 647) over een op de lokale situatie afgestemd plan. Volgens binnenlandse zaken zijn de gemeenten in de provincie Utrecht het verst gevorderd met de draaiboeken in geval van calamiteiten. In de provincie Zuid-Holland zouden gemeenten het slechts voorbereid zijn op rampen.

De regeringsfracties zijn ontstemd over de slechte voorbereiding in de honderd gemeenten zonder rampenplan. Koffeman: “De gemeenten hebben toch een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun burgers.” Hij wil op korte termijn een debat met minister Dales om van haar te horen wat er tot nu toe is gedaan om gemeenten werk te laten maken van hun rampenplannen.

Gebleken is ook dat er achterstanden zijn bij het maken van zogeheten rampenbestrijdingsplannen in plaatsen met risico-gevoelige industrieën. Van de 74 risicobedrijven beschikken er slechts 27 over een dergelijk plan. Uit een overzicht dat Dales op korte termijn naar de Tweede Kamer zal sturen blijkt verder dat de voorlichting aan de bevolking over de rampenbestrijding nog onvoldoende is. Slechts zeven gemeenten hebben tot nu toe hun inwoners op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen in geval van rampen.

Onderzoeker dr. M. van Duin van de Leidse universiteit , die in 1989 vaststelde dat de meeste gemeenten toen nog niet over recente rampenplannen beschikten, relativeerde toen het belang van de plannenmakerij. “Regels en plannen maken op zich het land niet veiliger. Op het moment dat gemeenten echter niet beschikken over rampenplannen, is dat een teken dat ze niet veel aan veiligheidsbeleid doen.”