CAO-akkoord bij Paktank, onrust in metaal neemt toe

ROTTERDAM, 21 APRIL. De vervoersbond FNV heeft gisteren bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf Paktank een cao bereikt die een eerder akkoord van het CNV overtreft. Daarmee is een eind gekomen aan twee weken onrust in de Rotterdamse haven. Bij collega Matex, eveneens een opslagbedrijf in de Rotterdamse haven, was vanochtend nog geen akkoord maar de verwachting is dat dat nu geen probleem meer zal zijn.

De FNV heeft een loonsverhoging van 2,2 procent afgesproken en daarnaast prijscompensatie. De loonsverhoging bedraagt minimaal 110 gulden. De CNV ontkent dat de FNV gisteren al een akkoord had en spreekt van “aftastende besprekingen”. De FNV spreekt van een akkoord over een nieuwe cao en kan zich goed voorstellen dat ze bij het CNV “behoorlijk nijdig” zijn, aldus een woordvoerder.

De CNV is vooral boos op Paktank omdat het akkoord van eind vorige week in hun ogen een eindbod was. CNV-onderhandelaar C. van der Knaap noemt de directie van Paktank “onbetrouwbaar” en hun gedrag “ laakbaar”. Doordat Paktank toch weer met de FNV om de tafel ging zitten en tot een hogere loonafspraak kwam, staat de CNV nu in haar hemd. De CNV-leden hadden immers net ingestemd met het mindere resultaat. Van der Knaap gaat het nu nieuw bereikte resultaat, waarover vanochtend weer gesproken is door Paktank, FNV, CNV en Unie BHLP, op 6 mei bij een gewone ledenvergadering voorleggen aan zijn leden.

Behalve de loonsverhoging heeft de FNV een 50 gulden hogere spaarregeling bedongen, ook de vuilwerktoeslag is iets verhoogd.

In de metaal blijft het onrustig. De industriebond FNV heeft vanochtend een aantal bedrijven in de metaalnijverheid opgeroepen het werk voor 24 uur neer te leggen. Daar hebben zich volgens woordvoerder M. Siecker van het actiecentrum in Amsterdam in totaal 21 bedrijven voor gemeld. Er zijn ongeveer 750 geregistreerde stakers, vooral bij installatiebedrijven in de regio Rotterdam en Dordrecht.

Voor morgen verwacht Siecker dat een twintigtal andere bedrijven het zullen overnemen. Voorlopig kunnen elke dag andere bedrijven bij de staking worden betrokken. De Industriebond verwacht dat de actiebereidheid groot zal zijn, gezien de respons die de 24-uursstaking in de metaal twee weken geleden had.

Siecker had nog geen reactie van werkgeverszijde op de acties. Die zijn tot ongenoegen van de FNV onder meer van plan vrije dagen van zieken in te houden als het ziekteverzuim in de sector niet met 2 procent wordt teruggebracht. Volgens Siecker heeft een onderzoek onder 73 bedrijven in de metaalsector evenwel aangetoond dat het ziekteverzuim daar vooral wordt veroorzaakt door de manier van leidinggeven en de arbeidsvoorwaarden.