Beursintroductie van Vendex komt stap dichterbij

AMSTERDAM, 21 APRIL. De beursintroductie van het detailhandels- en dienstenconcern Vendex International komt een stap dichterbij. Het onderwerp is volgens directievoorzitter J.M. Hessels weer bespreekbaar nu het met het concern beter gaat. Afgelopen boekjaar (tot februari) is de netto winst van Vendex verdubbeld van 90 miljoen tot 183 miljoen gulden.

“We denken over het naar de beurs brengen van het hele concern of delen ervan”, zei Hessels vanmorgen bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij ontkende dat er druk is uitgeoefend door de aandeelhouders (een aantal families, waaronder Vroom en Dreesmann, en de verzekeraars Aegon en Nationale-Nederlanden). Hen was vorig jaar een beursgang beloofd, maar toen achtte de directie de tijd nog niet rijp.

Hessels zei vanmorgen dat eerst “onze belangrijkste dochter”, de warenhuisketen Vroom & Dreesmann, uit de rode cijfers moet zijn, voordat een beursintroductie kans van slagen heeft. Dat doel komt naderbij, aldus Kessels.

De forse winststijging van Vendex komt vooral doordat de verliezen van een aantal bedrijven die niet tot de kernactiviteiten behoren (Staal Bankiers, postorderbedrijf Maildex, Mr. Goodbuys in de VS en de activiteiten in Brazilie) aanzienlijk zijn teruggebracht. Voorts droeg de verkoop van het 24-procentsbelang in de Amerikaanse warenhuisketen Dillard's een steentje bij.

De winst van de kernactiviteiten (detailhandel, levensmiddelenhandel, warenhuizen en diensten) is vorig boekjaar gedaald van 235 tot 185 miljoen gulden. Dit kwam vooral door een daling van de winstbijdrage van de deelnemingen Dillard's en KBB.

Om een aantal kernactiviteiten winstgevend te maken is afgelopen boekjaar een bijzondere last van 832 miljoen gulden geboekt. “De gezondmaking van V & D heeft de grootste prioriteit”, aldus directievoorzitter Hessels. Het netto verlies van V & D is vorig jaar teruggebracht van 70 miljoen tot “ongeveer 60 miljoen gulden”, aldus Hessels. Voor de lopende reorganisatie bij V & D is nog eens 900 miljoen gulden gereserveerd. Nieuwe reorganisaties komen er niet, aldus Hessels.

In de detailhandel groeide de netto omzet 3 procent tot ruim 7,1 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat steeg met 4,5 procent tot 207 miljoen gulden. In de zakelijke diensten bleef de omzet nagenoeg onveranderd 2,5 miljard gulden. Het bedrijfsresultaat daalde met 10 procent tot 71 miljoen. Volgens Hessels ziet de toekomst van V & D er weer zonnig uit.